Sökning: "implementering miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden implementering miljö.

 1. 1. Implementering av lärande för hållbar utveckling : En studie av rektors förståelse av kvalitet i skolans organisation

  Författare :Anna Mogren; Niklas Gericke; Hans-Åke Scherp; Johan Öhman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ESD implementation; transformativ education; quality criteria; school leadership; school organisation; Implementering av lärande för hållbar utveckling; kvalitetskriterier; skolans organisation; transformativ utbildning; skolans ledarskap; rektor; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Student outcomes of Education for Sustainable Development (ESD) is reported to be weak and empirical studies investigating the underlying causes have been called for. School organization is pointed out as essential, which highlights the role of school leaders in realizing ESD. LÄS MER

 2. 2. Local Politics of Renewable Energy: Project Planning, Siting Conflicts and Citizen Participation

  Författare :Jamil Khan; Miljö- och energisystem; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; lokal politik; kommuner; Energy research; Energiforskning; projektplanering; lokaliseringskonflikt; medborgardeltagande; implementering; vindkraft; förnybar energi; municipalities; local politics; project planning; siting conflict; citizen participation; implementation; biogas; renewable energy; wind power;

  Sammanfattning : Renewable energy will play an important role in the transition to a sustainable energy system. With an increased maturity of renewable energy technologies, issues concerning implementation are becoming more important. LÄS MER

 3. 3. Anaerobic Digestion of Wastewaters from Pulp and Paper Mills : A Substantial Source for Biomethane Production in Sweden

  Författare :Madeleine Larsson; Anna Karlsson; Bo H. Svensson; David Bastviken; Thomas Welander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; NATURAL SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; Anaerobic digestion; wastewater treatment; biogas; methane; pulp and paper mill wastewater; pulp bleaching; wood raw material; Anaerob nedbrytning; vattenrening; biogas; metan; avloppsvatten från pappers- och massaindustrin; massablekning; träråvara;

  Sammanfattning : The Swedish pulp and paper industry is the third largest exporter of pulp and paper products worldwide. It is a highly energy-demanding and water-utilising industry, which generates large volumes of wastewater rich in organic material. LÄS MER

 4. 4. Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers

  Författare :Anders Jönsson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; authentic assessment; formative assessment; learning; reliability; performance assessment; scoring rubrics; teacher education; validity; formativ bedömning; bedömningsmatriser; bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att studera några av de problem som är förknippade med implementering av så kallad autentisk bedömning i lärarutbildningen. I den första delen av avhandlingen undersöks, genom en litteraturöversikt, huruvida användningen av bedömningsmatriser kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande. LÄS MER

 5. 5. Environmental-flow assessments for current and future run-off in a large river system regulated for hydropower production

  Författare :Åsa Widén; Roland Jansson; Birgitta Malm-Renöfält; Michael McClain; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Environmental flows; eco-hydrology; hydropower; river ecosystem; environmental benefits; climate change; collaboration; resource management; Ekologisk reglering; vattenkraft; produktionsoptimering; hydrologi; hydraulik; akvatiskt ekosystem; miljönytta; klimatförändringar; samverkan; vattenresurs management;

  Sammanfattning : In 2019, Sweden implemented legislative changes to renegotiate hydropower permits to both consider environmental rehabilitation and to ensure national supply of hydropower. This means that efforts for environmental rehabilitation of the 2,000 hydropower plants in Sweden need to be considered. LÄS MER