Sökning: "immigration till Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden immigration till Sverige.

 1. 1. Från invandrarkyrka till mångkulturellt samfund : En kyrkosociologisk analys av katolska kyrkan i Sverige från 1970-tal till 1990-tal

  Författare :Johan Gärde; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; Religion; The Roman Catholic Church; Sweden; Sociology of religion; ecclesiology; cultural anthropology; multiculturalism; civil society; immigration; integration; inculturation; Liberal and Conservative churches; secularism; church and management; strategic planning; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; religionssociologi; religionssociologi; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation is focusing upon the Catholic Church of Sweden and her transformation from a marginal minority church of immigrants to a multicultural congregation, which has become the second in size after the Lutheran State Church. The process of change is studied in relation to the Swedish Immigration's Policy and the different existing cultural paradigms that have existed since the Second World War. LÄS MER

 2. 2. "Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här" : Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981

  Författare :Jesper Johansson; Lars Olsson; Anders Wigerfelt-Svensson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; the LO; immigration; ethnicity; nation; gender; labour immigration; “adaptation”; Swedish.; immigration policy; 1945–1981; rhetoric; practices; class; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : The primary purpose of this thesis is to analyse the Swedish Trade Union Confederation, the LO’s, mediated rhetoric, arguments and social and institutional practices in the process of forming the LO’s policy regarding the introduction, incorporation and participation of immigrants in Swedish society in general, the workplace and the trade union movement in the period 1945–1981. The theoretical purpose is to explore how power relations of superiority and subordination based primarily on the categories of class, ethnicity and nation, but also on gender and to some extent generation, have been formed through ideological processes of inclusion and boundary drawing in rhetorical speeches, texts and institutional practices within the framework of an explicit class-based community as the LO constituted. LÄS MER

 3. 3. From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? : Diaspora formation and transnational relations among Kurds in France and Sweden

  Författare :Khalid Khayati; Rune Johansson; Carl-Ulrik Schierup; Björn Fryklund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diaspora; Kurds; France; suburbs banlieues ; integration; Sweden; immigration; transborder citizenship; assabiyya; transnationalism; social exclusion; discrimination; segregation; ethnography; cyberspace; long-distance nationalism; Diaspora; kurder; Frankrike; förorter banlieues ; integration; Sverige; immigration; gränsöverskridande medborgarskap; assabiyya; transnationalism; social exkludering; diskriminering; segregation; etnografi; cyberspace; långdistans nationalism; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling är en komparativ undersökning av pågående förändringsprocesser bland kurder i Marseillesregionen i Frankrike ochStockholmsregionen i Sverige. I fokus står skiftet från en endimensionell och offerrelaterad kurdisk diasporisk identitet mot en mer sammansatt och aktiv. LÄS MER

 4. 4. Integration på egen hand : En studie av invandrade kvinnoföretagare i Sverige

  Författare :Saeid Abbasian; Ali Najib; Wuokko Knocke; Sven Nordlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Integration; Ethnicity; Gender; Self-Entrepreneurship; Immigrant women s self-entrepreneurship; Immigrant entrepreneurship; Female entrepreneurship; Working life; Immigration; Labour market; Satisfaction; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The principal aim of this thesis is to discover and analyse the motives that make immigrant women start their own businesses in Sweden and to investigate whether this is a way to achieve integration in working life. The empirical material consists of two types of interviews. LÄS MER

 5. 5. Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige

  Författare :Annika Rosén; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish Migration Board; anhöriginvandring; Migrationsverket; diskursanalys; intersektionell analys; subjektpositionering; handläggning; migration; handlingsutrymme Family reunion immigration; discourse analysis; intersectional analysis;

  Sammanfattning : Immigration for family reunion makes up about 30-50 per cent of all immigration to Sweden. The present thesis deals with the handling of applications for reunion immigration and with the comprehension of the concept of reunion immigration and of a “serious relationship”, partly by the executing officer/decision maker who apply the law, partly by the individual who is part of the couple relationship. LÄS MER