Sökning: "immateriella tillgångar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden immateriella tillgångar.

 1. 1. Redovisning av immateriella tillgångar i samband med förvärvskalkylering - principbaserade redovisningsregler och relevans

  Författare :Pernilla Rehnberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Immateriella tillgångar; IFRS 3;

  Sammanfattning : In recent decades we have moved into an economy that is both knowledge-driven and technology-based. This has resulted in intangible assets representing an increasingly larger proportion of total investments carried out by companies. LÄS MER

 2. 2. Intangibles and the transformation of management control systems : five studies on the changing character of management control systems in Swedish organisations

  Författare :Matti Skoog; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management control; Valuation; Ekonomistyrning; Immateriella tillgångar; värdering; Företagsorganisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vad kostar kunden? : modeller för intern redovisning

  Författare :Mikael Cäker; Birger Rapp; Nils-Göran Olve; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Företagsekonomi; Kostnader; Intäkter; Intern redovisning; produktkostnader; Information technology; Informationsteknik; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Allt fler industriella företag erbjuder kundanpassade produkter. Produkterna utvecklas inom ramen för långvariga relationer med kunder. Detta har betydelse för hur de ekonomiska informationssystemen bör utformas. I uppsatsen föreslås modeller för den interna redovisningen som stödjer fokusering av både kunder och produkter. LÄS MER

 4. 4. Märkesorientering - Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration

  Författare :Mats Urde; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; brand competence; resource-based strategy; trademark protection; genericness; trademark degeneration; brand identity; Brand strategy; brand orientation; management; Företagsledning; Management of enterprises;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how an organisation’s approach to brands can, in the building up of a brand competence, prevent trademark degeneration and develop and protect brands as strategic resources. A line of argument is put forward for adopting a new corporate approach (mind-set) to brands. LÄS MER

 5. 5. Shaping Risk Management in Banks

  Författare :Vikash Kumar Sinha; Mats Engwall; Håkan Kullvén; Torkel Strömsten; Marika Arena; Andrea Mennicken; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internal audit; risk management; risk culture; Basel models; operational risk; liquidity risk; internrevision; riskhantering; riskkultur; Baselmodellerna; operativ risk; likviditetsrisk; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : The recent financial crisis of 2007-08 was a watershed moment in the history of banking. The unprecedented event led to severe scrutiny by standard setters and regulators on how the business of banking is run. As a result of this strict scrutiny, a wide variety of reforms aimed at the second line of defense (risk management) ensued globally. LÄS MER