Sökning: "imaginary organisations"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden imaginary organisations.

 1. 1. Evenemangsmarknadsföringens organisering: Interaktion mellan aktörer på ett politiskt torg

  Detta är en avhandling från ETOUR

  Författare :Mia Larson; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; renewal processes.; political market square; project networks; events; festivals; political processes;

  Sammanfattning : This thesis comprises five papers discussing two case studies – the mega-event World Championships in Athletics 1995 in Göteborg and the regional festival Storsjöyran in Östersund, Sweden. The study adopts an organisational-theoretical perspective and focus on both intra- and interorganisational aspects of the marketing work. LÄS MER

 2. 2. Från ingenjörskonst till informatörskonst : studier av PR och riskkommunikation

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Mats Eriksson; Stig Arne Nohrstedt; Larsåke Larsson; Rolf Lidskog; Ragnar Löfstedt; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public relations; Risk communication; Organisational learning; Nuclear waste; Case studies; SKB; Rohm and Haas; Preem raffinaderi; Scanraff; medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis discusses the external risk communication of industrial companies. Such risk communication is here viewed as a division of the companies’ PR operations. There are some central weak points in current risk communication research. LÄS MER