Sökning: "image formation theory"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden image formation theory.

 1. 1. Spectral Image Processing with Applications in Biotechnology and Pathology

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Milan Gavrilovic; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; color theory; light microscopy; spectral imaging; image analysis; digital image processing; mathematical modeling; estimation; noise models; spectral decomposition; color decomposition; colocalization; cross-talk; autofluorescence; tissue separation; prostate cancer; biomedical applications; molecular biotechnology; histopathology; Computerized Image Processing; Datoriserad bildbehandling;

  Sammanfattning : Color theory was first formalized in the seventeenth century by Isaac Newton just a couple of decades after the first microscope was built. But it was not until the twentieth century that technological advances led to the integration of color theory, optical spectroscopy and light microscopy through spectral image processing. LÄS MER

 2. 2. 3D X-ray microscopy: image formation, tomography and instrumentation

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mårten Selin; KTH.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; X-ray microscopy; image formation theory; partial coherence in imaging; wave propagation; tomography; instrumentation; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Tomography in soft X-ray microscopy is an emerging technique for obtaining quantitative 3D structural information about cells. One of its strengths, compared with other techniques, is that it can image intact cells in their near-native state at a few 10 nm’s resolution, without staining. LÄS MER

 3. 3. Imaging Living Cells with an X-ray Laser

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gijs van der Schot; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Coherent diffractive X-ray imaging; flash X-ray imaging; lensless imaging; single particle imaging; cyanobacteria; phasing; image classification; substrate-free sample delivery; X-ray free-electron laser; XFEL; FEL; CDXI; CDI; CXI; FXI; Chemistry with specialization in Biophysics; Kemi med inriktning mot biofysik;

  Sammanfattning : Imaging living cells at a resolution higher than the resolution of optical microscopy is a significant challenge. Fluorescence microscopy can achieve a degree of super-resolution via labeling cellular components with a fluorescent dye. LÄS MER

 4. 4. Portrait of a Villain: Laban the Aramean in Rabbinic Literature

  Detta är en avhandling från Peeters Publishers

  Författare :Karin Zetterholm; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; Världsreligioner ej kristendom ; Bibelvetenskap; Bible; Jacob; literary theory; deceiver; Aramean; Laban; narrative analysis; narrative expansion; targum; midrash; ideology; intertextuality; interpretation; hermeneutics; literature criticism; General and comparative literature; Non-Christian religions; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie är att försöka förklara varför araméen Laban, vilken i Bibeln (Genesis) framstår som en ganska harmlös bifigur, i rabbinsk litteratur i allmänhet betraktas som en av Jakobs och därmed Israels stora fiender. Avhandlingen hävdar att bilden av Laban som en skurk utvecklats som ett resultat av rabbinsk hermeneutik och att de egenskaper som tillskrivs honom i rabbinsk litteratur inte valts p. LÄS MER

 5. 5. Självpresentationernas logiker en tematisk studie av gymnasieskolors identitetsskapande på webben

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Cia Gustrén; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upper secondary school; self-presentations; websites; self-referential; identity-formation; thematic analysis; thematization; logics; social aspects; political aspects; fantasmatic aspects; Gymnasieskolor; självpresentationer; webbsidor; självtolkningar; identitetsskapande; identitetsformationer; logiker; sociala aspekter; politiska aspekter; fantasmatiska aspekter; media and communication studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this licentiate thesis is to examine the means of self-presentation on the websites of 18 upper secondary schools in Sweden. This empirical material may be referred to as a kind of marketing since they render a highly idealized image of schools. LÄS MER