Sökning: "ikt i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden ikt i skolan.

 1. 1. Från MEDIA LITERACY till MEDIEKUNNIGHET. Lärares uppfattning och förståelse av begreppen mediekunnighet och IKT i skolan och deras syn på medieundervisning

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Barbro Oxstrand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media literacy; mediekunnighet; kritisk medieförståelse; mediekommunikation; IKT; IT i skolan; medieundervisning; grundskola; lärare; lärares stödjande roll; aktivt medborgarskap; demokratiskt samhälle; parintervjuer; föreställningskarta;

  Sammanfattning : Education in the Swedish school system should convey and establish the respect for human rights and fundamental democratic values on which the Swedish society is based. Media Literacy, including Critical Media understanding, is increasingly linked to issues of democracy, active citizenship and community involvement. LÄS MER

 2. 2. Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Ulli Samuelsson; Högskolan i Jönköping.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital inequality; digital inclusion; digital divide; technological capital; digital competence; equality in education; compulsory education; secondary education; Digital ojämlikhet; digital inkludering; digitala klyftor; tekniskt kapital; digital kompetens; likvärdig utbildning; grundskola; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om digital (o)jämlikhet. Begreppet (o)jämlikhet utgår från en sammanskrivning av jämlikhet och ojämlikhet men uttalas som det sistnämnda. Problematiken kring digital (o)jämlikhet belyses i avhandlingen i form av fyra olika delstudier samt en kappa. LÄS MER

 3. 3. Making travel sustainable with ICT? The social practice of travel planning and travel information use in everyday life

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Åsa Nyblom; KTH.; KTH.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Travel planning; travel information; travel information services; travel planners; sustainable social practices; practice theory; everyday life; ICT; urban transport; user-centred perspective; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : Adopting the perspective of the traveller, this thesis examines how travel plans are actually made in the everyday situation and how information is used and drawn on when planning the many, often unremarkable, trips of ordinary urban life. Ethnographical field studies in southern Stockholm, Sweden, employing a practice theory perspective showed that people use a vast mixture of different types of information when planning and making trips. LÄS MER

 4. 4. Environmental Impacts of ICT: Present and Future

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Yevgeniya Arushanyan; KTH.; KTH.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information and communication technology ICT ; Life cycle assessment LCA ; environmental impacts; online media; future scenarios; assessment methodology; Informations- och kommunikationsteknologi IKT ; livscykelanalys LCA ; miljökonsekvenser; online media; framtidsscenarier; bedömningsmetod; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : ICT is developing rapidly and is playing an increasingly important role in society. High expectations are placed on ICT in relation to sustainable development. In order to provide basis for decision-making and ensure that ICT is used in the best possible way for enabling sustainable development, the sustainability impacts of ICT need to be studied. LÄS MER

 5. 5. LCA of ICT solutions: environmental impacts and challenges of assessment

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Yevgeniya Arushanyan; KTH.; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Information and communication technology ICT ; Life cycle assessment LCA ; environmental impacts; online newspaper; methodological challenges; Информационно-коммуникационные технологии ИКТ ; Оценка жизненного цикла ОЖЦ ; воздействие на окружающую среду ВОС ; интернет газета; методологические трудности; Informations-och kommunikationsteknik IKT ; livscykelanalys LCA ; miljöpåverkan; online media; LCA metodik;

  Sammanfattning : Information and communication technology (ICT) is playing an important role in modern society, contributing to economic growth and affecting society and people’s lifestyles. There are high expectations on ICT to contribute to sustainable development, e.g. through greenhouse gas emissions reductions. LÄS MER