Sökning: "ijtihad"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet ijtihad.

 1. 1. Piety and Politics : Nurcholish Madjid and His Interpretation of Islam in Modern Indonesia

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Ann Kull; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nurcholish Madjid; Indonesia; takwa; Islam; context; ijtihad; Paramadina; tolerance; pluralism; gender; Sufism; spirituality; democracy; human rights; Pancasila; Ibn Taymiyya; education; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna islamologiska avhandling diskuterar och analyserar den islamtolkning som gjorts av den muslimske tänkaren Nurcholish Madjid i Indonesien. Nurcholish ¬ som nyligen dog vid sextisex års ålder - har bidragit till reformeringen av islamiskt tänkande i Indonesien i över trettio år. LÄS MER

 2. 2. Renewal and Heritage : The Quest for Authenticity in Hasan Hanafi's Islamic Ideology

  Detta är en avhandling från Uppsala : Religionshistoria

  Författare :Susanne Olsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Islamologi; authenticity; continuity; Establishment Islam; globalisation; heritage; Islamism; Occidentalism; renewal; sacred authority; asalah; ijtihad; tawhid; turath; Islamologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Islamology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Islamologi; History Of Religions; religionshistoria;

  Sammanfattning : This study presents and analyses a contemporary interpretation of Islam by the Egyptian thinker Hasan Hanafi. His ideas are analysed in a perspective of the history of ideas where both Islamic and Western influences are taken into consideration. LÄS MER