Sökning: "idun"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet idun.

 1. 1. Solister i mångfalden : signaturerna Bang, Maud och Attis och andra kvinnliga dagspressjournalister med utgångspunkt i 1930-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Univ

  Författare :Kristina Lundgren; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnliga journalister – Sverige – 1930-talet – 1940-talet – 1950-talet; Periodicals; Journalists; Sweden; Alving; Barbro; 1909-1987; Adlercreutz; Maud; 1907-2000; Ljungström; Astrid; 1905-1987; Kvinnliga journalister; Sverige; 1930-talet; 1940-talet; Idun;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Författningsutredningen : 1, Kandidatnominering vid andrakammarval

  Detta är en avhandling från Stockholm : Idun

  Författare :Lars Sköld; Stockholms högskola.; [1958]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Eldens återsken : Första världskriget i svensk föreställningsvärld

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Lina Sturfelt; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; modernity; identity; neutrality; narratives; popular press; cultural history; First World War; Sweden; remembrance; images;

  Sammanfattning : Reflections of Fire. Images of the First World War in Sweden This thesis investigates the cultural impact of the First World War in Sweden, and how it shaped Swedish images and narratives about war and neutrality from 1914 to 1935. In line with Paul Fussell, George L. LÄS MER

 4. 4. Tekniken i kvinnornas händer : Hushållsarbete och hushållsteknik under tjugo- och trettiotalen

  Detta är en avhandling från Malmö : LiberFörlag

  Författare :Jan-Erik Hagberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1986]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological change; Industrialization; Modernization; Electrification of the home; Housework; Housewife; Household technology; Home-efficency movement; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The general aim of the study is to analyse the impacts of the rapid industrialization and emerging new household technology during the first half of this century on domestic work and womens role. The focus is on the opinions among leading women about the consequences for housewifes and housework and on their efforts to influence technological development and to spread a message of modemization. LÄS MER