Sökning: "ideological criticism"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden ideological criticism.

 1. 1. Aram as the enemy friend : The ideological role of Aram in the composition of Genesis - 2 Kings

  Författare :Carl-Johan Axskjöld; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Aram; Aram-Damascus; Aram-Zobah; Balaam; Ben-hadad; composition; Cushan-rishathaim; Davidic Empire; deuteronomistic history; Deuteronomy; double redaction hypothesis; Genesis; Hadadezer; Hazael; ideology; ideological; instrument; Judges; 1 and 2 Kings; kinship; Laban; Naaman; Numbers; redaction criticism; Rezin; Rezon; 1 and 2 Samuel; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis;

  Sammanfattning : The present study deals with the ideological role of Aram according to their representation in Genesis-2 Kings. This investigation shows that the functions and picture of Aram are more often positive than not. Genesis establishes the kinship between Aram and Israel, the patriarchs being obviously Arameans. LÄS MER

 2. 2. Discourses of Empire: The Gospel of Mark from a Postcolonial Perspective

  Författare :Hans Leander; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :The Gospel of Mark; postcolonial criticism; discourse theory; ideological criticism; historic-critical paradigm; European colonialism; early Christian identity; Roman Empire; Edward Said; Homi Bhabha; Gayatri Spivak; mimicry; hybridity; catachresis.;

  Sammanfattning : Generally regarded as the first written gospel, Mark probably began circulating in this form during the 70s C.E, the hey-days of Flavian Rome. Reading Mark as a representation of a collective identity position, this dissertation primarily studies the various ways in which it related to Roman imperial discourse. LÄS MER

 3. 3. Strindbergs värld : En tematisk författarskapsläsning

  Författare :Karin Aspenberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Strindberg; authorship; analysis; thematic criticism; phenomenology; poetic universe; consciousness; nothingness; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : August Strindbergs verk är inte bara berättelser om yttre förhållanden och objekt, de är också uttryck för ett skapande medvetande. Genom närläsningar av sex stilmässigt representativa verk, däribland Fröken Julie och Inferno, frilägger Karin Aspenberg i denna studie en provisorisk föreställning av medvetandets erfarenhetsvärld och bryter ny mark inom Strindbergsforskningen. LÄS MER

 4. 4. Rethinking the Judaism-Hellenism dichotomy : A historiographical case study of Second Peter and Jude

  Författare :Anders Gerdmar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; New testament; 2 Peter; Jude; Judaism; Hellenism; Hellenistic Judaism; Hegelianism; historiography; dichotomy; Semitisms; rhetorical criticism; midrash; aggadah; Jewish Pseudepigrapha; apocalypticism; cosmology; ethos; soteriology; 1 Enoch; 4 Ezra; Qumran; angelomorphic christology; 2 Peter 1:4; Jewish mysticism; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; New Testament Exegesis; nya testamentets exegetik;

  Sammanfattning : Since the beginning of modern New Testament exegesis, the Judaism-Hellenism dichotomy has been influential as a heuristic tool. However, the concept of Hellenism is ambiguous and its historiographical foundation needs rethinking, having been formed out of Hegelian idealism with a Christian bias. LÄS MER

 5. 5. Romanen och evangeliet : Former för Jesusgestaltning i Pär Lagerkvists prosa

  Författare :Stefan Klint; Birger Olsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Jesus in fiction; the Bible and literature; the Bible and the arts; reception history; reception criticism; reception theory; Pär Lagerkvist; Barabbas; Det eviga leendet The Eternal Smile ; Gospel; genre history; form history; Hans Robert Jauss; literarisation ; biblical cultural studies; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; New Testament Exegesis; nya testamentets exegetik;

  Sammanfattning : This study of the reception of the Gospels in modern fiction combines biblical studies with literary criticism. As a dissertation in the field of New Testament exegesis, the study attempts to establish a middle course between a postmodern (Anglo-American) cultural studies-approach, and a more classical (German) examination of the Bible’s evolving history of interpretation or Wirkungsgeschichte. LÄS MER