Sökning: "identity preschool"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden identity preschool.

 1. 1. Förskolans formande : Statlig reglering 1944–2008

  Författare :Maria Folke-Fichtelius; Ulf P Lundgren; Eva Forsberg; Christian Lundahl; Peder Haug; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; early childhood education and care; curriculum theory; educational politics; cultural reproduction; state regulation; boundary work; boundary object; official classification; activity system; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Preschool is a central part of Swedish family life. The manner in which the state regulates preschool through laws, ordinances, and various kinds of written objectives has an impact on many people in the Swedish society. The thesis examines the development of preschool state regulation from the 1940s until 2008. LÄS MER

 2. 2. Bildskapande : en del av förskolebarns kamratkulturer

  Författare :Eva Änggård; Gunilla Halldén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peer culture; art activities; pictorial genres; preschool; ethnography; interaction; gender identity; Förskolebarn; bilder; barnteckning; Sverige; Children; Barn;

  Sammanfattning : The main purpose of the study is to investigate how children act and make meaning in art activities in the Swedish preschool. The study is a contribution to the new social studies of childhood. Children are seen as active participants in the construction and reconstruction of society. LÄS MER

 3. 3. Bilderboken i förskolan : En utgångspunkt för samspel

  Författare :Maria Simonsson; Gunilla Halldén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Picture book; Preschool; Child perspective; Agency; Material Culture; Ethnography; Subject positioning; Interaction; Everyday Practice; Förskolebarn; Bilderböcker; Social interaktion; Litteraturpedagogik; Förskolan; Lek; Barns fantasiliv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The main purpose of the study is to investigate how children use picture books in the everyday practices in the Swedish pre-school. More specifically, I want to study the use of picture books based on the child's interaction with the book. LÄS MER

 4. 4. Med blicken på barnet : om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

  Författare :Linda Palla; Jerry Rosenqvist; Anna-Lena Tvingstedt; Inger Assarsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; differences; documentation; governing; governmentality; identities; identity; preschool; poststructuralism; power; special education; subject; subjectification; subjectivation; Foucault; Barn; förskola; identitet; utbildning; poststrukturalism; Foucault; child; post structuralism; Child;

  Sammanfattning : Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Vidare belyser studien hur hanterings- och styrningsförslag av barnen och deras beteenden formuleras i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan som diskursiv praktik. LÄS MER

 5. 5. Towards Musicking in a Public Sphere : 1-3 year olds and music pedagogues negotiating a music didactic identity in a Swedish preschool

  Författare :Maria Wassrin; Eva Österlind; Ketil Thorgersen; Tiri Bergesen Schei; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Music education; musicking; early childhood education; preschool; age power structures; very young children; subject specific didactics; public sphere; Hannah Arendt; cultural studies; Subject Learning and Teaching; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : This thesis explores alternative ways of staging music in preschool. The ‘preschool subject of music’ is approached as a social and cultural construct that is embedded in discursive negotiations. Participants in the study are 1-3 year-old children and their music pedagogues, working in the preschool on a daily basis. LÄS MER