Sökning: "identiteter"

Visar resultat 1 - 5 av 85 avhandlingar innehållade ordet identiteter.

 1. 1. Pedagogiska identiteter : Fostran till entreprenörskap

  Författare :Håkan Karlsson; Christina Segerholm; Anders Olofsson; Christian Lundahl; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classification; entrepreneurship; entrepreneurship education; fostering; framing; pedagogic identities; the pedagogic device;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral dissertation project has been to investigate and describe Entrepreneurship Education in one Swedish county, E‐county. The dissertation is based on five studies, four case studies and a minor follow‐up study. Together these studies constitute a multiple case study called The Main Study. LÄS MER

 2. 2. Konsumtionsbeteende och sociala identiteter : om samspelet mellan konsument, subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål i friåknings- och downhillcykling

  Författare :Helena Lindahl; Agneta Marell; Jessica Eriksson; Helene Brembeck; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Konsumtionsbeteende; sociala identiteter; konsument; subkultur; upplevelserum; konsumtionsföremål; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om och skapa en ökad förståelse för hur konsumenter skapar och uttrycker sociala identiteter i samspel med subkultur, upplevelserum och konsumtionsföremål. Tidigare forskning om konsumtionsbeteende och sociala identiteter har i många fall fokuserat på antingen den enskilda konsumenten, gruppen (subkulturen), upplevelserummen eller konsumtionsföremålen eller i bästa fall kombinerat två av dimensionerna. LÄS MER

 3. 3. Samtal, identiteter och positionering : Ungdomars interaktion i en mångkulturell miljö

  Författare :Charlotte Engblom; Staffan Hellberg; Karin Junefelt; Dennis Day; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; interaction; identity; ethnification; multicultural environment; positioning; young people; Swedish; Swedish language; Svenska språket; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis concerns how identity among young people (aged 16-19) living in a multicultural area in Stockholm is made relevant. The aim is to analyse the identities that arise in situated interaction between young people and their peer group and with other people in their everyday life. LÄS MER

 4. 4. Sociala identiteter i seriösa fritidsaktiviteter : - om samspelen mellan seriösa fritidsaktiviteter, platser, sociala världar och konsumtionsföremål i downhillcykling

  Författare :Helena Lindahl; Agneta Marell; Jessica Eriksson; Peter Björk; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Background This study is about social identity processes within downhill mountain biking. Downhill is portrayed as reflecting the development of consumer culture in today’s society. LÄS MER

 5. 5. Barns övergångar till och från förskoleklass : Gränser, identiteter och (dis-)kontinuiteter

  Författare :Helena Ackesjö; Per Lindqvist; Eva Johansson; Frithiof Sahlström; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Övergångar; förskola; förskoleklass; gränser; identitetskonstruktion; kontinuitet; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to gain knowledge of how the transitions to and from preschool class are described and understood by children. Previous research has indicated that transitions between different school forms can be seen as both problematic and threatening. LÄS MER