Sökning: "identitet pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden identitet pedagogik.

 1. 1. Organiserande och identitet : om arbetsorganisation i geriatrisk sjukvård

  Författare :Ulla Sebrant; Mats Alvesson; Ola Halldén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The study is mainly about informal organising. The aim is to describe and interpret processes of organising in a health care unit and, from that example, to accomplish understanding of how power relations are handled and expressed by different actors in health care. LÄS MER

 2. 2. Bryta upp och börja om : Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet

  Författare :Ulrika Wigg; Gunnel Colnerud; Sven Andersson; Pirjo Lahdenperä; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Refugee; immigrant; young adults; refugee children; life story; life history; identity; identity construction; identity as story; life chances; tourists; vagabonds; risk; trust.; Flykting; invandrare; unga vuxna; flyktingbarn; livsberättelser; identitet; identitetsskapande; identitet som berättelse; livschanser; vagabonder; risk; tillit.; Education; Pedagogik; livschanse; tillit;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling har som syfte att belysa, analysera och diskutera hur unga människor berättar om sina erfarenheter av att tvingas bryta upp från sitt hemland och börja om i ett nytt land under sin skolgång. Åtta unga vuxna, fyra kvinnor och fyra män, deltog i livsberättelseintervjuer kring detta tema. LÄS MER

 3. 3. Spår : Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet

  Författare :Åsa Bäckström; Per Nilsson; Sverker Lindblad; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; youth culture; sub culture; masculinities; skateboard; snowboard; identity; informal learning processes; Education; Pedagogik; Tonårspojkar; Skateboardåkning; Snowboardåkning; Subkulturer; Identitet; Ungdomskultur; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : Today’s society is subject to an increased importance of aesthetics and an increasing individualism. New trends are adopted early by young people, which make it interesting to focus on how identity is formed and meanings are constructed in a youth culture context and in relation to ongoing societal processes of change. LÄS MER

 4. 4. "Tarzan och Jane" : Hur män som sjuksköterskor formar sin identitet

  Författare :Per Ekstrand; Sverker Lindblad; Elisabet Öhrn; Elina Lahelma; Per Esktrand; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; ethnography; gender; interaction; identity; masculinity; men; nursing; Pedagogik; Education; Pedagogik; education; pedagogik;

  Sammanfattning : The study focuses on locally situated interactions between men and women and among men. The main focus is on how men in nursing practice constitute their identities. The aim of the disserta-tion is to understand the meaning of gender, particularly the constitution of masculinities, in the formation of identity for men in nursing. LÄS MER

 5. 5. Föreställningar om mat och ätande : Risk, kropp, identitet och den "ifrågasatta" maten i vår tid

  Författare :Marie-Louise Stjerna; Sonja Olin Lauritzen; Cecilia Fredriksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; food; eating; social representations; photo-elicitation interviews; risk; the body; identity; Education; Pedagogik; pedagogik; Education; food;

  Sammanfattning : In Western society, food is debated and in various ways contested. Social science research has described various cultural imperatives related to food and choices of diet, that raises questions about how people understand issues of food and eating in their everyday lives. LÄS MER