Sökning: "identifying"

Visar resultat 1 - 5 av 1595 avhandlingar innehållade ordet identifying.

 1. 1. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marie Bergholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER

 2. 2. Identifying molecular targets for cancer therapy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology

  Författare :W David Culp; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Within cancer research a molecular target is a specific molecular attribute in a cancer cell or tumor tissue that may play a role in promoting disease progression. There are many of these molecular attributes present in cancer biology and they represent events for therapeutic intervention. LÄS MER

 3. 3. Identifying Risk Genes for Cervical Cancer Using Affected Sib-Pairs and Case-Control Materials from Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Malin Engelmark; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Medicine; Cervical cancer; HPV; Affected sib-pairs; HLA; Fas; Genomewide scan; 9q32; TSCOT; Medicin;

  Sammanfattning : Cervical cancer is a multifactorial disease. Infection by oncogenic types of the human papillomavirus (HPV) is the major environmental risk factor and host genetic susceptibility also influences disease development. The aim of this thesis is to identify and analyse risk genes involved in the genetic predisposition to cervical carcinoma. LÄS MER

 4. 4. Identifying risk of type 2 diabetes epidemiologic perspectives from biomarkers to lifestyle

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Margareta Norberg; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type 2 diabetes mellitus; metabolic syndrome; prediction; stress; social support; smokeless tobacco; risk; obesity; lifestyle; psychosocial; clinical markers; case-referent study; cohort study; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Epidemiology; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Epidemiologi;

  Sammanfattning : Type 2 diabetes is a significant health problem because of its high prevalence and strong association with cardiovascular morbidity and mortality. An increase of type 2 diabetes is predicted due to increasing obesity and sedentary lifestyle habits. LÄS MER

 5. 5. Identifying Influential Observations in Nonlinear Regression a focus on parameter estimates and the score test

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Statistics, Stockholm University

  Författare :Karin Stål; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Added parameter plot; differentiation approach; influential observation; nonlinear regression; score test; statistik; Statistics;

  Sammanfattning : This thesis contributes to influence analysis in nonlinear regression and in particular the detection of influential observations. The focus is on a regression model with a known mean function, which is nonlinear in its parameters and where the function is chosen according to the knowledge about the process generating the data. LÄS MER