Sökning: "identifying"

Visar resultat 1 - 5 av 1745 avhandlingar innehållade ordet identifying.

 1. 1. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marie Bergholm; Christer Bergsten; Iiris Attorps; Ewa Bergqvist; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet : En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marie Bergholm; Christer Bergsten; Iiris Attorps; Ewa Bergqvist; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER

 3. 3. Prescribing and identifying vibrational sources

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Svante Karlsson; [1995]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Identifying molecular targets for cancer therapy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology

  Författare :W David Culp; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Within cancer research a molecular target is a specific molecular attribute in a cancer cell or tumor tissue that may play a role in promoting disease progression. There are many of these molecular attributes present in cancer biology and they represent events for therapeutic intervention. LÄS MER

 5. 5. Identifying Risk Genes for Cervical Cancer Using Affected Sib-Pairs and Case-Control Materials from Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Malin Engelmark; Ulf Gyllensten; Dan Holmberg; [2006]
  Nyckelord :Medicine; Cervical cancer; HPV; Affected sib-pairs; HLA; Fas; Genomewide scan; 9q32; TSCOT; Medicin;

  Sammanfattning : Cervical cancer is a multifactorial disease. Infection by oncogenic types of the human papillomavirus (HPV) is the major environmental risk factor and host genetic susceptibility also influences disease development. The aim of this thesis is to identify and analyse risk genes involved in the genetic predisposition to cervical carcinoma. LÄS MER