Sökning: "iden om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken"

Hittade 1 avhandling innehållade orden iden om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken.

  1. 1. Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken

    Författare :Ingemar Gerrbo; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :Special education; inclusive education; schools for all; narratives; critical events in school; organization theory; process theory; sensemaking; tool dropping; mindfulness; travelling ideas; diffusion; translation; situational school difficulties; special education efforts;

    Sammanfattning : Based on the assumption that inclusive schools, sometimes put in terms of ‘schools for all’ – i.e. LÄS MER