Sökning: "ideella föreningar"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden ideella föreningar.

 1. 1. Ideella föreningar i Sveriges kommuner

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademi

  Författare :Susanne Lundåsen; Mittuniversitetet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ideella föreningar; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Normer och praxis tre ideella föreningar och deras redovisning

  Detta är en avhandling från Göteborg : BAS förlag

  Författare :Agneta Gustafson; Örebro universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Företagsekonomi; Business Studies; Financial accounting; non-profit sector; Institutional theory; Resource Dependence Theory; Extern redovisning; ideell sektor; Institutionell teori; Resource Dependence theory; Private; noon-profit organizations; accounting; accounting theory; accounting norms; accounting practices; institutional theory; isomorphism; resources; resource dependence theory.;

  Sammanfattning : The focus of this study is the accounting of private non-profit organizations. Accounting is understood as a situated practice under specific conditions prevailing in different types of private non-profits. First, a pilot study of the financial reports of 39 Swedish non-profit organizations was undertaken. LÄS MER

 3. 3. En föreningsbaserad demokrati? Ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis förlag

  Författare :Susanne Lundåsen; Mittuniversitetet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; socialt kapital; valdeltagande; civilsamhälle; modernisering;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling har syftet att testa det sociala kapitalets betydelse för valdeltagandet. Utgångspunkten för studien är främst att testa huruvida storleken på föreningslivet har betydelse för valdeltagandet och huruvida inflytandet från föreningslivet varierar med den socioekonomiska utvecklingsnivån. LÄS MER

 4. 4. Allmännytta som norm i svensk skatterätt. Om inkomstskattefrihet för ideella föreningar

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis förlag

  Författare :Nick Dimitrievski; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NGO; Not-for-profit associations;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Organisational Adoption of Innovations Management Practices and IT

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Erik Lundmark; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Innovation; adoption; Non Profit Organisations; NPO; SME; ISO 9000; information technology; IT; ICT; communication; Technology Acceptance Model; TAM; Sport; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : This thesis describes effects of use and reasons for using three different organisational innovations: ISO 9000, Information and Communication Technologies (ICT) and an administrative tool (the YAF-module) in the Swedish Sports Confederation’s system Swedish Sports Online. This is done through three separate studies. LÄS MER