Sökning: "hydrolysis"

Visar resultat 1 - 5 av 461 avhandlingar innehållade ordet hydrolysis.

 1. 1. The kinetics of cellulose enzymatic hydrolysis Implications of the synergism between enzymes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Priit Väljamäe; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biochemistry; Acetobacter; Cellobiohydrolase; Cellobiose; Cellulase; Cellulose; Diffusion; Endoglucanase; Hydrolysis; Inhibition; Kinetics; Model; Product; Substrate; Surface; Synergism; Trichoderma reesei; Biokemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : The hydrolysis kinetics of bacterial cellulose and its derivatives by Trichoderma reesei cellulases was studied. The cellulose surface erosion model was introduced to explain the gradual and strong retardation of the rate of enzymatic hydrolysis of cellulose. LÄS MER

 2. 2. Bioethanol Production: Pretreatment and Enzymatic Hydrolysis of Softwood

  Detta är en avhandling från Professor Guido Zacchi, Department of Chemical Engineering 1, Lund University

  Författare :Charlotte Tengborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; recirculation of process streams; detoxification; inhibition; hydrolysis conditions; enzymatic hydrolysis; Ethanol production; steam pretreatment; softwood; Carbochemistry; petrochemistry; fuels and explosives technology; Petrokemi; bränslen; sprängämnen;

  Sammanfattning : The enzymatic hydrolysis process can be used to produce bioethanol from softwood, which are the dominating raw material in the Northern hemisphere. This thesis deals with the development of the process focusing on the pretreatment and the enzymatic hydrolysis stages. LÄS MER

 3. 3. Engineering carbonic anhydrase for highly selective ester hydrolysis

  Detta är en avhandling från Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Gunnar Höst; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; carbonic anhydrase; specificity; hydrolysis; rational design; protein engineering; plasmodium falciparum; TECHNOLOGY Bioengineering; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik;

  Sammanfattning : I denna avhandling presenteras arbete utfört med enzymet humant karboanhydras II (HCAII). Enzymer är en typ av proteiner som accelererar (katalyserar) kemiska reaktioner, vilket är nödvändigt för allt levande. Den naturliga funktionen för HCAII är att katalysera omvandlingen av gasen koldioxid till vätekarbonat, som är löslig i vätska. LÄS MER

 4. 4. Investigation of Modified Cellulose and Starch via Hydrolysis and Mass Spectrometry

  Detta är en avhandling från Department of Analytical Chemistry, Lund University

  Författare :Arieh Cohen; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ESI-MS; Polysaccharides; Hydrolysis; Cellulases; Starch Hydrolases; Enzymatic Degradation; Enzymes; Substituent Distribution; Modified Cellulose; Mass Spectrometry; Modified Starch; Analytical chemistry; Analytisk kemi; HPAEC-PAD;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Stärkelse och cellulosa är naturligt förekommande polymerer av glukos. Dessa polymerer har varit viktiga resurser för människan genom historien. Stärkelse är en viktig näringskälla som det finns rikligt av i sädessorter och potatis. Cellulosa är en viktig komponent i byggmaterial (t. LÄS MER

 5. 5. EVALUATION OF BIOLOGICAL STRATEGIES TO ENHANCE HYDROLYSIS DURING ANAEROBIC DIGESTION OF COMPLEX WASTE

  Detta är en avhandling från Biotechnology, Lund University

  Författare :Dores Cirne; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Biotechnology; bioaugmentation; enzyme addition; Environmental technology; pollution control; FISH; cellulose; inhibition; lipids; Clostridium lundense; hydrolysis; complex substrate; Anaerobic digestion; renewable energy; Bioteknik; LCFA;

  Sammanfattning : Anaerobic digestion (AD) offers considerable potential in the production of energy from renewable sources, and is being increasingly recognised as a sustainable technology for the treatment of waste. The production of energy from waste such as municipal solid waste (MSW), lipid-rich waste, and agricultural biomass and waste may play an important role in the production of renewable energy given the huge amounts of these types of waste generated annually. LÄS MER