Sökning: "hydro turbine"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden hydro turbine.

 1. 1. Hydro-Kinetic Energy Conversion Resource and Technology

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mårten Grabbe; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Tidal energy; renewable energy; vertical axis turbine; permanent magnet generator; resource assessment; Engineering Science with specialization in Science of Electricity; Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära;

  Sammanfattning : The kinetic energy present in tidal currents and other water courses has long been appreciated as a vast resource of renewable energy. The work presented in this doctoral thesis is devoted to both the characteristics of the hydro-kinetic resource and the technology for energy conversion. LÄS MER

 2. 2. System Perspectives on Hydro-Kinetic Energy Conversion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Katarina Yuen; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; tidal energy; permanent magnet; direct-drive; in-stream power converter; load control; vertical axis turbine; renewable energy; engineering science; Engineering Science with specialization in Science of Electricity; Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära;

  Sammanfattning : Free-flowing water currents such as tides and unregulated water courses could contribute to world electricity production given the emergence of robust technical solutions for extracting the energy. At Uppsala University, a concept for converting the energy in water currents to electricity using a vertical axis turbine with fixed blade-pitch and a direct-drive permanent magnet generator is studied. LÄS MER

 3. 3. Analytical and Numerical Studies of Internal Swirling Flows

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Walter Gyllenram; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; turbulence; vortex; draft tube; hydro turbine; filter; RANS; LES; swirling flow;

  Sammanfattning : Swirling flows are common in technical applications, e.g. turbines, pumps, fans, compressors and combustors. LÄS MER

 4. 4. Numerical modeling of deforming bubble transport related to cavitating hydraulic turbines

  Detta är en avhandling från Daniel Lörstad, Lagerbrings väg 7A, 224 60 Lund

  Författare :Daniel Lörstad; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Gases; fluid dynamics; plasmas; Gaser; fluiddynamik; plasma; Energy research; Energiforskning; Direction Averaged Curvature DAC ; Direction Averaged Normal DAN ; Volume of Solid VOS ; Volume of Fluid VOF ; Lagrangian Particle Tracking LPT ; Large Eddy Simulation LES ; bubble; multiphase; turbulent flows; CFD; hydro-turbine;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kavitation uppstår när trycket är så lågt så att vätska övergår till gas och det är ett problem i många vattenkraftverk på grund av att det kan försämra turbinverkingsgraden samt skada närliggande fasta ytor. Denna avhandling behandlar de numeriska svårigheter som man måste komma tillrätta med för att kunna datorsimulera kavitation i vattenturbiner. LÄS MER

 5. 5. Towards Full Predictions of the Unsteady Incompressible Flow in Rotating Machines, Using OpenFOAM

  Detta är en avhandling från Daniel Lörstad, Lagerbrings väg 7A, 224 60 Lund

  Författare :Olivier Petit; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Turbulent Flow; Sliding Grid; Hydro Power; Kaplan Turbine; OpenFOAM; CFD;

  Sammanfattning : The main objective of the present work is to validatemethodologies for accurate numerical predictions of the incompressible flow ofwater in the U9 Kaplan turbine model. The term “prediction” implies that the useof detailed experimental data for boundary conditions should be avoided, andthat all important features of the studied case should be included. LÄS MER