Sökning: "hybridisering"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade ordet hybridisering.

 1. 1. Dom stökar och bråkar och kastar sten. Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com

  Författare :Sandra Grehn; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Backa Teater; Teater för barn och unga; Hybridisering; Mattias Andersson; Lille kung Mattias; Gangs of Gothenburg; 5boys.com; Föreställningsanalys; Kritisk diskursanalys; Intersektionalitet; Adultism; Barnism; Rasifiering; Misogyni; Homofobi; Maskulinitet;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine whether or not, and, if so, how Backa Theatre’s stage art contributes to the questioning of norms concerning children and young people by subversive representation of the young. The study investigates the dominant discourses of “children as citizens”, “the young gang member” and “boys and masculinity” that are staged and hybridized in the productions of Lille kung Mattias (Little King Matt) and Gangs of Gothenburg, directed by Mattias Andersson and 5boys. LÄS MER

 2. 2. On Hybrid Fuel Cell and Battery Systems for Maritime Applications

  Författare :Ariel Chiche; Carina Lagergren; Göran Lindbergh; Ivan Stenius; Lars Eriksson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Fuel Cell; Autonomous Underwater Vehicles AUVs ; Hybridization; Optimization; Buoyancy; Battery; Hydrogen Storage; Oxygen Storage; Dead-End Anode; Purge; Bränslecell; autonom undervattensfarkost AUV ; hybridisering; optimering; flytkraft; batteri; vätgaslagring; syrelagring.; Chemical Engineering; Kemiteknik; Chemical Engineering; Kemiteknik;

  Sammanfattning : Hydrogen is seen as a key player in leading to a sustainable energy sector and decarbonizing the transport sector. Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFCs) consume hydrogen and oxygen to generate water, heat and electricity. LÄS MER

 3. 3. Plantæ hybridæ, quas, annuent. exper. et nobiliss. fac. med. in illustri acad. Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... publicæ bonorum disquisitione sistit stipendiarius Nesselianus, Johan. J:nis Haartman, Austro-Finlandus. In aud. Car. maj. ad diem XXIII. Nov. anni MDCCLI. Horis ante meridiem solitis

  Författare :Carl von Linné; Johan Haartman; Carl von Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Plants; Hybridization; Hybridization; Botany; Plants; Botanik; Korsningar genetik ; Hybridisering; Växter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. När läroplan och tradition möts : Om lärarfortbildning och undersökande aktiviteters syfte inom den laborativa NO-undervisningen i grundskolans senare del

  Författare :Torodd Lunde; Shu-Nu Chang Rundgren; Michal Drechsler; Erik Knain; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inquiry-based science teaching; laboratory work; teaching tradition; lower secondary; teacher professional development; undersökande arbetssätt; lärarfortbildning; undervisning; natururorienterande ämnen; laborationer; grundskolans senare del; läroplan; undervisningstradition; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The Swedish curricula for compulsory school science emphasize laboratory inquiry-based science teaching (IBST) to develop pupils’ critical thinking. In contrast, several studies indicate that teachers within the Swedish teaching tradition almost solely emphasize laboratory work as a way to gain students understanding of traditional science content. LÄS MER

 5. 5. Identification and Characterization of Novel Candidate Oncogenes

  Författare :Marina Mencinger; Avdelningen för klinisk genetik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk genetik; Clinical genetics; RBP56; APRIL; TFG; FUS; EWS; EST database; fusion genes; chromosome; molecular genetics; cancer; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi;

  Sammanfattning : Using computer-assisted sequence homology searches we identified three genes encoding proteins similar to certain fusion partner proteins in cancer. The novel APRIL gene was localized to 15q25 and encodes a protein, containing an acidic amino-acid region similar to that/those of leukemia-associated fusion partner proteins DEK and SET. LÄS MER