Sökning: "humic DOC"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden humic DOC.

 1. 1. Effects of Sunlight on Organic Matter and Bacteria in Lakes

  Detta är en avhandling från Limnology, Department of Ecology, Lund University

  Författare :Måns Lindell; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; stimulation; carbon; humic; freshwater; pelagial; DOM; DIC; DOC; degradation; transformation; UV-B; photooxidation; UV-A; inhibition; Hydrobiology; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandlingen studeras solljusets effekter på organiskt material och bakterier i akvatiska ekosystem. Särskild inriktas arbetet på UV-B strålning då instrålning till jorden av detta kortvågiga UV-ljus troligen ökar p g a ett minskat ozonlager. LÄS MER

 2. 2. Effects of dissolved humic matter on phytoplankton

  Detta är en avhandling från Limnology, Department of Ecology, Lund University

  Författare :Jessica von Einem; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; phytoplankton; PAR; DOC; Water colour; production;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många sjöar i Sverige och i andra delar av den norra hemisfären blir allt brunare. Detta beror på att mer färgat organiskt material (humösa ämnen) sköljs ut från den omkring liggande marken och transporteras sen in i sjöarna. LÄS MER

 3. 3. Toxicity of Inorganic Aluminium in Humic Streams

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Applied Environmental Science (ITM), Stockholm University

  Författare :Cecilia M. Andrén; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inorganic Al; toxicity; acidification; humic streams; Applied Environmental Science; tillämpad miljövetenskap;

  Sammanfattning : Aluminium (Al) has been recognised as a main toxic factor alongside pH in acidified water ecosystems. The toxic effect of Al has been attributed to inorganic Al (Ali), though there are few in situ studies in ambient humic waters which are the focus of this thesis. LÄS MER

 4. 4. Viral Loop Dynamics in Temperate and Polar Freshwaters

  Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

  Författare :Christin Säwström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; akvatisk ekologi; aquatic ecology; marine biology; Hydrobiology; temperate; polar; freshwaters; nutrient limitation; bacterial mortality; lysogeny; dissolved organic carbon; humic; Arctic; Antarctic; Bacteria; Virus; limnology; Marinbiologi; limnologi;

  Sammanfattning : All cellular organisms in aquatic environments are susceptible to virus attack. Viruses are the smallest but most abundant biological entities in freshwaters. This thesis describes interactions between viruses and bacteria in temperate and polar freshwaters with particular emphasis on Arctic and Antarctic aquatic systems. LÄS MER

 5. 5. The Role of Picophytoplankton in Lake Food Webs

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Stina Drakare; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biology; picophytoplankton; competition; heterotrophic bacteria; nutrients; humic DOC; Biologi; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; limnologi; Limnology;

  Sammanfattning : Picophytoplankton were inferior competitors for inorganic phosphorus compared to heterotrophic bacteria. This may be due to the source of energy available for the heterotrophs, while cell-size was of minor importance. However, picophytoplankton were superior to large phytoplankton in the competition for nutrients at low concentrations. LÄS MER