Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Essays on human capital investments

  Författare :Bo Hansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Valuation; human capital; competence development; Humankapital; värdering företagsekonomi ; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lärlingsfrågan : Institutionell förändring, ekonomiska föreställningar och historiska begrepp i den svenska debatten om lärlingsutbildningen, 1890-1917

  Författare :Sandra Hellstrand; Pernilla Jonsson; Christian H. Jørgensen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; apprenticeship; apprentice; institutions; institutional change; educational history; Sweden; vocational education and training; crafts; industry; economics; human capital; on-the-job training; 1890-1917; conceptual history; trade; occupation; vocation; class; estate; employer; producer; master craftsman; lärlingsutbildning; lärlingsfrågan; lärling; utbildningshistoria; yrkesutbildning; institutioner; institutionell förändring; nationalekonomi; humankapital; ekonomiska föreställningar; begreppshistoria; yrke; fack; klass; stånd; mästare; idkare; arbetsgivare; 1890-1917; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The turn of the 20th century was a formative period of industrialisation and class formation, and a key period in the development of European systems of vocational education and training. At that time, apprenticeship training was frequently debated in Sweden, just as it was in many other parts of Europe. LÄS MER

 3. 3. Essays on Productive Efficiency, Shadow Prices, and Human Capital

  Författare :Per-Olov Marklund; Thomas Aronsson; Chuan-Zhong Li; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; directional output distance function; Porter hypothesis; Burden-Sharing Agreement; Producer Responsibility Ordinance; Output of the educational sector; Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : This thesis consists of five papers, four of them basically concerning environmental issues, while the fifth paper addresses the issue of measuring output from the educational sector. The first paper starts from the fact that industrial activity causes environmental damage. LÄS MER

 4. 4. Om ekonomisk imperialism. En studie av Gary S Beckers idéer om humankapital, familj och kriminalitet

  Författare :Ann-Christine Dellnäs; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ålder och ekonomisk omvandling. Sveriges tillväxthistoria i ett demografiskt perspektiv, 1890-1995

  Författare :Henrik Bengtsson; Ekonomisk-historiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; economic growth; rationalisation; economic transformation; labour productivity; Age structure; human capital; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : In the 1900s the Swedish labour force underwent an ageing process, accentuated in some periods and stagnant in others. This study inquires into how, and to what extent, these demographic shifts in the labour market explain changes in average labour productivity and economic growth. LÄS MER