Sökning: "human service management"

Visar resultat 1 - 5 av 123 avhandlingar innehållade orden human service management.

 1. 1. Tourism, Ecosystem Functions, and Human-Environmental Relations

  Detta är en avhandling från Stefan Gössling, Human Ecology Division, Finngatan 16, S-22362 Lund

  Författare :Stefan Gössling; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social geography; Ekologi; Ecology; Zanzibar.; world system theory; sustainable tourism; sustainable development; rainforests; human-environmental relations; groundwater; environmental consciousness; ecotourism; ecosystem functions; economic transition; cost-benefit analysis; coastal zone management; coastal communities; climate change; Air-traffic; biodiversity; Socialgeografi; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Sammanfattning : The thesis aims at deconstructing the sustainable tourism paradigm: can tourism be "a global strategy for sustainable development", as the tourist industry claims? And will developing countries in particular profit from tourism development?To most international organizations and institutions (from the World Wide Fund for Nature to The World Bank), tourism, if carefully managed, is a positive, sustainable development tool. However, the research presented in this thesis exposes this view as unrealistically optimistic for at least three reasons: first of all, global environmental change caused by tourism has never been investigated and integrated with the discourse on sustainable tourism development. LÄS MER

 2. 2. Gränsöverskridande styrning : om krav på ekonomisk styrning i social verksamhet inriktad mot barn och ungdomar

  Detta är en avhandling från Department of Service Management, Lund University

  Författare :Ulrika Westrup; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human service organisations; Economic planning; Ekonomisk planering; Accountability; Co-operate; Dialogue.; Budget; Management control; Municipality;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie behandlar krav som verksamhetens karaktär medför på ekonomisk styrning i social verksamhet inriktad mot barn och ungdomar. I kommuner finns flera verksamheter som bedriver ett omfattande arbete inriktat mot barn och ungdomar, t.ex. förskola, skola och socialtjänst. LÄS MER

 3. 3. Öresundsregion - bli till! De geografiska visionernas diskursiva rytm

  Detta är en avhandling från Department of Service Management, Lund University

  Författare :Richard Ek; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; discouse; institutions; arena; metaphors; Oresund region; Social geography; region; visions; Socialgeografi; space;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att kartlägga och analysera hur geografiska visioner utgjort diskursiva redskap i en specifik framtidsorienterad process, institutionaliseringen av Öresundsregionen.... LÄS MER

 4. 4. The Eco-Gost in the Machine : Reflexions on Space, Place and Time in Environmental Geography

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Johan Hultman; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; landscape; culture; consumption; individual mobility; household resource use; ecocycles; sustainable development; urban ecology; Social geography; Socialgeografi;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to propose a way to introduce social and cultural aspects of environmental degradation to the sustainable development debate. This is done by a reflexive and critical examination of environmental research as it has been applied to different spatial levels (and thus levels of social complexity). LÄS MER

 5. 5. Stadens struktur : varför och hur?

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Lena Eskilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; city structure; transport; development control; power structure; actors; restrictions; Social geography; Socialgeografi; Stadsplanering; Town planning; built environment; Economics of development; Utvecklingsekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varför ser staden ut som den gör? Vilka krafter ligger bakom bebyggelsens och transportsystemets utformning? Vad eller vilka aktörer har inflytande över hur staden utformas? Hur kan internationella olikheter i städers utformning förklaras? De krafter som formar staden är många och komplexa. Stadens struktur har under historiens gång påverkats av bland annat nya teknologier, sociala strukturer och planeringsidéer. LÄS MER