Sökning: "hr doktorsavhandlingar"

Visar resultat 16 - 20 av 389 avhandlingar innehållade orden hr doktorsavhandlingar.

 1. 16. Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

  Författare :Emil Stjernholm; Filmvetenskap; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gösta Werner (1908–2009) var en svensk filmpionjär som i rollen som redaktör, regissör och forskare gjorde starkt avtryck på den offentliga debatten om filmen som konstform. Genom att studera denna framträdande filmpersonlighets texter och filmer belyser avhandlingen ett antal viktiga kulturpolitiska strider inom den framväxande svenska konstfilmsinstitutionen, däribland om filmstudiets formering, filmens status som konstform och mediets verkan som propaganda. LÄS MER

 2. 17. Significance of Human Papillomavirus (HPV) Analysis for the Detection of Precancerous Cervical Lesions : Impact of Self Sampling

  Författare :Karin Sanner; Matts Olovsson; Ingrid Wikström; Erik Wilander; Sven-Eric Olsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :human papilloma virus; HPV; self-sampling; organized screening; cervical cancer screening; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : Cervical cancer is the second most common cancer, with about 500 000 new cases per year among women worldwide. With a well-organized screening programme the number of cases can be reduced by more than 50%. In spite of having such a screening programme there are still around 450 new cases yearly in Sweden. LÄS MER

 3. 18. Measurements of physical workload with special reference to energy expenditure and work postures

  Författare :Eva Bernmark; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Exposure assessment;

  Sammanfattning : Background: There is a need in preventive ergonomics for accurate and valid methods of quantifying exposure to physical workload. Aims: Two technical instruments were evaluated for quantifying occupational physical workloads: 1) A heart rate (HR) monitor system to measure energy expenditure and 2) An inclinometer system based on triaxial accelerometers to measure work postures. LÄS MER

 4. 19. Prognostic factors in soft tissue sarcoma. Tissue microarray for immunostaining, the importance of whole-tumor sections and time-dependence

  Författare :Jacob Engellau; Bröstcancer-genetik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; growth pattern; time-dependence; P-glycoprotein Pgp ; CD44; β-catenin; cyclin A; bcl-2; p53; Ki-67; immunohistochemistry IHC ; whole-tumor sections; tissue microarray TMA ; Soft tissue sarcoma; prognostic factors; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : In adult soft tissue sarcoma (STS) of the extremities and trunk wall, improved prognostic factors are needed to identify patients at high-risk for metastasis. Various factors are included in the many prognostic systems currently in use and the prognostic value of immunohistochemical (IHC) expression of biological markers is unclear. LÄS MER

 5. 20. Ergonomic Risk Assessment and Intervention through Smart Workwear Systems

  Författare :Liyun Yang; Jörgen Eklund; Mikael Forsman; Karen Søgaard; KTH; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Physical Workload; Work Postures; Energy Consumption; Oxygen Uptake; Risk Assessment; Measurement Methods; Work-Related Musculoskeletal Disorders; Work-Related Ill Health; Wearable Sensors; Wearable Systems; Feedback; Ergonomic Intervention.; Fysisk arbetsbelastning; Arbetsställningar; Energiförbrukning; Syreupptag; Riskbedömning; Mätmetoder; Arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär; Arbetsrelaterad ohälsa; Bärbara sensorer; Bärbara system; Återkoppling; Ergonomisk intervention.; Medicinsk teknologi; Medical Technology; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Physical Workload;

  Sammanfattning : The rapid development of wearable technology has provided opportunities to ergonomics research and practice with new ways for workload measurements, data analytics, risk assessment and intervention. This thesis aims at developing and evaluating methods using wearable technologies to assess physical risk factors at work, and further to give feedback to employees to improve their work techniques. LÄS MER