Sökning: "host response"

Visar resultat 1 - 5 av 554 avhandlingar innehållade orden host response.

 1. 1. Host-bacteria interactions Host cell responses and bacterial pathogenesis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University

  Författare :Nele de Klerk; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Host-bacteria interaction; Helicobacter pylori; Neisseria gonorrhoeae; Lactobacillus; Epithelial cells; Macrophages; EGR1; Amphiregulin; SabA; molekylär biovetenskap; Molecular Bioscience;

  Sammanfattning : Helicobacter pylori colonizes the human stomach, where it causes gastritis that may develop into peptic ulcer disease or cancer when left untreated. Neisseria gonorrhoeae colonizes the urogenital tract and causes the sexually transmitted disease gonorrhea. LÄS MER

 2. 2. Host response in sepsis

  Detta är en avhandling från Avd för anestesiologi och intensivvård

  Författare :Ingrid Berkestedt; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; severe sepsis; contact system; glycosaminoglycan; antimicrobial peptide; human;

  Sammanfattning : Sepsis is a serious condition characterized by a systemic inflammatory response to an infection. Increased vascular leakage, vasodilation and heart failure cause circulatory disturbances challenging the intensivist. Despite modern medication and high technology supportive care, mortality is high. LÄS MER

 3. 3. Helicobacter pylori bacterial adhesion and host response

  Detta är en avhandling från Avd för anestesiologi och intensivvård

  Författare :Farzad Olfat; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Communicable diseases; Infektionssjukdomar; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Infectious diseases; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Infektionssjukdomar;

  Sammanfattning : The gastric pathogen Helicobacter pylori infects more than half of the population worldwide. H. pylori manage to establish persistent infection, which would be life-long if not treated. In order to establish such an infection, this pathogen has to deal with the host immune system. LÄS MER

 4. 4. Febrile Urinary Tract Infection: P fimbriae, Innate Host Response and Bacteremia

  Detta är en avhandling från Gisela Otto, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, 221 85 Lund

  Författare :Gisela Otto; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prsGJ96; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi; papGIA2; antibiotic therapy; urine; chemokine; interleukin-6; host response; P fimbriae; bacteremia; febrile urinary tract infection; Escherichia coli;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Urinvägsinfektioner (UVI) är en av människans vanligaste bakteriella infektioner och drabbar både kvinnor och män. Kvinnor drabbas av UVI under hela sitt vuxna liv, medan UVI incidensen hos män ökar efter 40 – 50 års ålder pga. ökande problematik i urinvägarna med prostataförstoring, m.m. LÄS MER

 5. 5. Evolutionary genomics of host-microbe interactions

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Författare :Elin Videvall; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; host; microbiota; avian malaria; ostrich; parasite; dual RNA-seq;

  Sammanfattning : Mikrober finns överallt, runt omkring oss i vår miljö och inuti våra kroppar. De som lever tillsammans med djur har mycket stor påverkan på värdens hälsa och evolutionära fitness. LÄS MER