Sökning: "hom-care"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet hom-care.

  1. 1. I skuggan av Ädel - integrering i kommunal vård och omsorg

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Eric Carlström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ädelreformen; municipality; hom-care; social welfare workers; nurses; management control; integration; differentiation; co-operation;

    Sammanfattning : The starting-point of this study is the subject of difficulties in integration. Is it possible to control the integration of occupational groups within an organization? To answer this question the welfare departments of four municipalities were examined. LÄS MER