Sökning: "holistic-existential"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet holistic-existential.

  1. 1. Vid utmattningens gräns: Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd : Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext

    Författare :Ann-Kristin Mimmi Eriksson; Gloria Macassa; Joaquim J. F. Soares; Håkan Thorsén; Örjan Sundin; Catrine Kostenius; Joaquim J.F. Soares; Högskolan i Gävle; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; clinical burn-out; empowerment; existential perspective; health promotion; holistic-existential; limit situation; public health; salutogenic approach; sense of coherence; rehabilitation;

    Sammanfattning : Background and objectives: Stress-related illness is a growing public health problem in Sweden and it is the most common reason for sick leave today. Stress-related illness causes suffering on a number of levels and affects the patient’s health and life in the long term. LÄS MER