Sökning: "holistic risk management"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden holistic risk management.

 1. 1. Societal risk and safety management Policy diffusion, management structures and perspectives at the municipal level in Sweden

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Johansson; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; societal risk and safety management; risk management; safety management; safety work; risk governance; policy implementation; planning; injury; accident; risk; safety; security; health; public health; prevention; promotion.; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : This compilation thesis investigates risk and safety management at the Swedish local governmentallevel. It sets special focus on municipal implementation of overall international and nationalstrategies and objectives regarding holistic, cross-sectorial and multi-strategic risk and safetywork, and the prevention of accidents and injuries. LÄS MER

 2. 2. Indivisible Wholes & Fragmented Realities : On the Aggregation of Disaster Risk Information

  Detta är en avhandling från Division of Risk Management and Societal Safety, Faculty of Engineering, Lund University

  Författare :Peter Månsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-08-28]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Societal Safety; Disaster risk management DRM ; Risk Governance; Multi-stakeholder; Risk and vulnerability assessment RVA ; Information management; Aggregation; Holistic; Societal Safety; Disaster risk management DRM ; Risk Governance; Multi-stakeholder; Risk and vulnerability assessment RVA ; Information management; Aggregation; Holistic;

  Sammanfattning : Orkanen Katrina, tsunamin i Indiska oceanen, Lehmankraschen och 11-september attackerna är bara några exempel på sentida händelser som väckt frågor kring vår förmåga att förutse och förstå katastrofrisker. I efterhand är det dock lätt att glömma att vi alltid har ett oändligt antal potentiella scenarier framför oss, men bara ett förflutet, vilket kan få oss att överdriva förutsägbarheten för händelser när de väl inträffat. LÄS MER

 3. 3. Abandoning Silos for Integration: Implementing Enterprise Risk Management and Risk Governance

  Detta är en avhandling från Lund University School of Economics and Management, Department of Business Administration

  Författare :Sara Lundqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Enterprise risk management; holistic risk management; risk management; risk governance; corporate governance; credit risk; credit ratings; credit default swap spreads;

  Sammanfattning : Firms began to abandon the “silo” approach to risk management for more integration in the risk management system. Enterprise risk management (ERM) emerged as a framework for the management of integrated risks in a strategy setting supported by risk governance. LÄS MER

 4. 4. Sustainability of Social Housing in the Urban Tropics: A Holistic Development Process for Bamboo-Based Construction

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Corinna Salzer; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sustainability assessment of buildings; Climate change mitigation and adaptation; Life Cycle Assessment; Philippines; Technology Development; Social housing; Disaster Risk Reduction; Bamboo;

  Sammanfattning : This thesis is motivated by a tremendous need for more inclusive, sustainable and disaster resistant social housing in rapidly developing countries such as the Philippines. The 2030 Agenda for Sustainable Development and the New Urban Agenda name the use of local raw materials as one area for action. LÄS MER

 5. 5. When water becomes a threat Risk assessment and risk management plans for floods and drinking water in Swedish practice

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Viveca Norén; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Flood; Drinking water supply; Risk management; Risk assessment; Flood risk management plan FRMP ; Integrated flood management IFM ; Tools and methods; Practice compared to theory; Sweden; Municipalities; Interview study; Document study; Geovetenskap med inriktning mot miljöanalys; Earth Science with specialization in Environmental Analysis;

  Sammanfattning : Water is an essential but vulnerable resource. A shortage of good quality drinking water is a threat to human health and society as a whole. Abundance of water in the form of floods can also be a serious threat which can have consequences for the drinking water supply. To reduce these risks there is a need for systematic risk reduction. LÄS MER