Sökning: "holistic approach"

Visar resultat 1 - 5 av 386 avhandlingar innehållade orden holistic approach.

 1. 1. Draw control strategy for sublevel caving mines A holistic approach

  Författare :Gurmeet Shekhar; Håkan Schunnesson; Anna Gustafson; Jesper Martinsson; Laeeque Daneshmend; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Draw control strategy; sublevel caving SLC ; loading process; draw point; caving operation; Bayesian statistics; probability models; economic models; Mining and Rock Engineering; Gruv- och berganläggningsteknik;

  Sammanfattning : Sublevel caving is an underground mass mining method used for extracting different types of ores from the earth crust. Mines using sublevel caving (SLC) as the primary mining method are generally highly mechanized with standardized and independent unit operations. LÄS MER

 2. 2. Holistic approach in engineering design - controlling risks from accidental hazards in bridge design

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Ivar Björnsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; design; codes; accidental; extreme; bridges; holistic; approach; robustness; risk; reliability; uncertainty;

  Sammanfattning : Engineering design, in concise terms, is what engineers do using what they know. It is the underlying decision making activity that determines what is to be built and how it should be built. An ever present requirement in engineering design is that the structure should be safe. LÄS MER

 3. 3. Modelling the dynamics of domestic low-temperature heat pump heating systems for improved performance and thermal comfort a systems approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Dimitra Sakellari; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Technology; heat pump; domestic heating and ventilation; low-temperature hydronic heat distribution; systems approach; integration; simulation; energy efficiency; TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : The present environmental concerns and the rising human requirement for solutions with better comfort and lower costs have resulted in an increased awareness for the energy use in the built environment. Technical advances in building structural systems and materials, heating and other comfort-providing systems and controlling strategies all lead to the integration of building technology with the function of buildings and the aesthetics. LÄS MER

 4. 4. Geometrical and dimensional Measurement Planning - a systematic and holistic approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Richard Lindqvist; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geometrical; dimensional; measurement planning; controllability; GMCP; quality assurance matrix and methodology; QAM; critical key characteristic;

  Sammanfattning : För att försäkra sig om den slutliga kvaliteten på maskinbearbetade komponenter måste tillverkande företag mäta och verifiera de geometriska och dimensionella egenskaperna på komponenter innan dem skickas vidare nedströms till den mer värdeskapande monteringen. Det är idag vanligt att den geometriska och dimensionella mätningen och verifieringen uppstår varje gång då en maskin ställs om, när man startar om eller startar upp en ny produktionslina eller då en produktionsprocess ändras. LÄS MER

 5. 5. Developing TQEM in SMEs : : Management Systems Approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Kaisu Sammalisto; Högskolan i Gävle.; Lund University.; Lunds universitet.; Högskolan i Gävle.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Small and medium sized enterprises; Total quality environmental management; Environmental management systems;

  Sammanfattning : Small and medium sized enterprises (SMEs) play an important role in all economies today and although their individual environmental impact is often limited, their total impact can be said to be significant due to their sheer number. Environmental management is a way to reduce the impact, but the results obtained by implementing ISO 14001 vary. LÄS MER