Sökning: "hjälpmedel i skolan"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden hjälpmedel i skolan.

 1. 1. Att lära, att göra, att klara : Förmedling av datortekniska hjälpmedel till barn med synnedsättning. Från förskrivning till vardaglig användning i skola och hem

  Författare :Eva Åström; Kajsa Ellegård; Elisabet Cedersund; Solveig Mårtensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Time-geography; coordination and cooperation in re habilitation; vision impairment; blindness; prescription of assistive computer technologies; information technology IT and information– and communication technology ICT in school; Tidsgeografi; samverkan och samordning i habilitering; synnedsättning; förskrivning av datortekniska hjälpmedel; informationsteknik IT samt informations- och kommunikationsteknik IKT skolan; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik framhålls numeraofta som en förutsättning för delaktighet på lika villkor i samhällslivet. Näraförknippat med detta är de insatser som görs för att överbrygga digitala klyftor isamhället. LÄS MER

 2. 2. Avdunstning och molekyler : en longitudinell studie av hur grundskoleelever utvecklar sina uppfattningar om avdunstningsfenomen

  Författare :Ann-Charlotte Lindner; Andreas Redfors; Mats Lindahl; Frank Bach; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ämnesdidaktik; Naturvetenskap; Grundskolan; Molekyler; Avdunstning; Education; Pedagogik; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis presents results from a longitudinal study of students in compulsory school. The project started in spring 1997 when the students were about six years old, and finished in spring 2006 when they left compulsory school. LÄS MER

 3. 3. Nebensätze in Büchern und Köpfen : Zur Bedeutung der Begriffsvorstellungen beim Fremdsprachenerwerb

  Författare :Ingela Valfridsson; Astrid Stedje; Britta Hufeisen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; foreign language learning; implicit knowledge; explicit knowledge; concept image; performance; grammar teaching; German; subordinate clause; German language; Tyska språket; tyska; German;

  Sammanfattning : The benefits of explicit knowledge for language learning is a much debated issue. In this study this question is approached from a new perspective since it focuses on the correlation between students’ concept images and their language ability. The focused concept is the subordinate clause in German. LÄS MER

 4. 4. A Bayesian approach to fault isolation with application to diesel engine diagnosis

  Författare :Anna Pernestål; Bo Wahlberg; Stefan Arnborg; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Bayesian probability; fault diagnosis; fault isolation; Bayesian inference; Automatic control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : Users of heavy trucks, as well as legislation, put increasing demands on heavy trucks. The vehicles should be more comfortable, reliable and safe. Furthermore, they should consume less fuel and be more environmentally friendly. For example, this means that faults that cause the emissions to increase must be detected early. LÄS MER