Sökning: "history of logic"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden history of logic.

 1. 1. Demokrati bortom politiken : En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939

  Författare :Anna Friberg; Svenbjörn Kilander; Jonas Harvard; Henrik Björck; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering;

  Sammanfattning : This dissertation analyzes the concept of democracy as it was used in the official rhetoric of the Swedish SocialDemocratic Party (SAP ) between 1919 and 1939. Theoretically, the dissertation relies on German Begriffsgeschichte, as put forward by Reinhart Koselleck, and Michael Freeden’s theory of ideologies. LÄS MER

 2. 2. The voice of the people? : Supplications submitted to the Swedish Diet in the Age of Liberty, 1719–1772

  Författare :Martin Almbjär; Svante Norrhem; Peter Lindström; Nils Erik Villstrand; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Age of Liberty; audit; Diet of Estates; early modern state formation; eighteenth century; institutions; national debt; parliamentary committees; petitions; political participation; public office; supplications; taxes; trade privileges; Supreme Court; welfare; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is devoted to the study of who used the formal channels of interaction in the early modern era and why. It examines the full range of the political conversation in early modern Sweden, as seen in the supplications to the Diet in the Age of Liberty (1719–1772), and more specifically the supplications submitted to the parliamentary committee tasked with handling them, the Screening Deputation. LÄS MER

 3. 3. The workings of co-operation : A comparative study of consumer co-operative organisation in Britain and Sweden, 1860-1970

  Författare :Katarina Friberg; Peter Aronsson; Mary Hilson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; consumer co-operation; organisational logic; consumer demand; comparative method; retail trade; legislation for co-operation; household economy; History; Historia;

  Sammanfattning : This thesis explores the workings of co-operation. It proceeds by way of a two-case comparative study, where the units of comparison are local consumer co-operatives: the Newcastle upon Tyne Co-operative Society Ltd., situated in the north-east of England, and Konsumentföreningen Solidar in Malmö, in the south-west of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Historielärobokens föreställningar : Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000

  Författare :Jörgen Gustafsson; Jan Lindegren; Lars Petterson; David Ludvigsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; history textbook; history teaching; education history; genre pattern; expected identification; educational images; relese study material; compulsory schooling; gender coding; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis sets out to address the question: How is Swedish history put forward as expected identification in history textbooks for the years of compulsory schooling and how did this change during the period 1870-2000? This question is legitimate since the writing of history is a form of meaning-creation that is built through the merging of different components (place, time, actors, objectives, etc.) into a coherent narrative. LÄS MER

 5. 5. Det våras för journalisten : Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal

  Författare :Johan Jarlbrink; Martin Kylhammar; Tom Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Media history; press history; cultura! history; journalist; role; representation; journalistic field; narratives; 19th century; 20th century; Sweden; Mediehistoria; presshistoria; kulturhistoria; journalist; roll; representation; journalistikens fält; berättelser; sekelskiftet 1900; Sverige; History and philosophy subjects; Historisk-filosofiska ämnen;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att analysera hur den svenska pressens medarbetare representerades i olika medier från 187o-talet till 193o-talet, hur och varför representationerna förändrades, och hur tidningsrnedarbetare förhöll sig till dem. Representationerna av tidningsrnedarbetare i romaner, noveller, film, presshistoriska arbeten, debatter och karikatyrer formade bilden av yrket i offentligheten. LÄS MER