Sökning: "history of civilization"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden history of civilization.

 1. 1. "A dangerous man of the Enlightenment" : J.D. Åkerblad and Egyptology and Orientalism in times of revolutions

  Författare :Fredrik Thomasson; Antonella Romano; Maya Jasanoff; Eldem Edhem; Florence Department of History and Civilization European University Institute; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Egyptology; Egypt; Orientalism; Johan David Åkerblad; Erik Bergstedt; P.O. von Asp; Ignatius Mouradgea d Ohsson; Jean-François Champollion; Antoine-Isaac Silvestre de Sacy; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Folket, yxan och orättvisans rot. Betydelsebildning kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887-1902

  Författare :Victor Lundberg; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; identity; labour history; liberalism; nationalism; the people; populism; post-colonialism; post-modernism; radicalism; suffrage.; Gender studies; Modern historia ca. 1800-1914 ; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Political history; Genusvetenskap; gender; discourse community; democracy; civilization; Politisk historia;

  Sammanfattning : The People, the Axe and the Root of Injustice: the Swedish Suffrage Movement's Discourse Community 1887?1902, its Production of Meaning and the Concept of Democracy In this thesis, I present a study of the Swedish suffrage movement's discourse community. The analyses focus primarily on the core of this movement, the Swedish Public Suffrage Association (Sveriges allmänna rösträttsförbund). LÄS MER

 3. 3. En skandinavisk järnvägskontraktörs karriär i Indien 1860–1867 : ackumulering av socialt och kulturellt kapital som framgångsstrategi i en kolonial kontext

  Författare :Ingemar Gunnarsson; Gunlög Fur; Malin Lennartsson; Niels Brimnes; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; railway construction; British India; colonialism; cultural capital; railway contractors; social capital; social networks; subcontractors; Historia; History;

  Sammanfattning : This study is about Joseph Samuel Frithiof Stephens (1841–1934) and how he as a Scandinavian contractor acquired an economic fortune in the colonial India. The fortune was used for the acquisition of the mill property Huseby Bruk in Småland and also contributed to the Stephens family's strategy of advancing in the then Danish bourgeois class establishment. LÄS MER

 4. 4. Tiden börjar på nytt : en analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950

  Författare :Patrik Lantto; Peter Sköld; Einar Niemi; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sami history; ethnopolitical mobilization; Sami identity; Swedish Sami policy; majority-minority relations; cultural boundaries; Samisk historia; samerörelsen; svensk samepolitik; lappväsendet; historia; History;

  Sammanfattning : This study deals with the ethnopolitical mobilization among the Sami in Sweden during the first half of the 20th century. The investigation focus on why this mobilization took place, the demands the Sami made, and the strategies used to achieve these goals. LÄS MER

 5. 5. Border-Crossing Commemorations : Entangled Histories of Swedish Settling in America

  Författare :Adam Hjorthén; Mats Hallenberg; Dag Blanck; Ulf Zander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; commemoration; border-crossing; entanglement; New Sweden Tercentenary; Swedish Pioneer Centennial; settler colonialism; race; modernity; pioneering; migration; transnational; Sweden; the United States; Delaware; Pennsylvania; Swedish America; historia; History;

  Sammanfattning : Different groups from both sides of the Atlantic have since the 1930s come together to commemorate histories of Swedish settling in America. They have celebrated the founding of the New Sweden colony in the Delaware Valley (1638–1655), and the mid-nineteenth-century arrival of Swedish pioneers in the Mississippi Valley. LÄS MER