Sökning: "historiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade orden historiskt perspektiv.

 1. 1. Perspektiv på historiefilmslitteracitet en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Deldén; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historiedidaktik; didactics of history; Historical film literacy; History education; History didactics; Feature film; Historical meaning making; Historical Culture; Aesthetic experience; Transaction; Upper secondary school; Historiefilmslitteracitet; historiedidaktik; historisk spelfilm; historiskt meningsskapande; historiekultur; estetiska lärprocesser; transaktion; gymnasiet; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The present study addresses what happens when historical feature film is used in history education. The purpose of this thesis is to develop new knowledge of historical film literacy through a study of the feature film's didactical potential in an educa­tional context. LÄS MER

 2. 2. Tilltalsordet ni : dess semantik och användning i historiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Perry Ahlgren; Uppsala universitet.; [1978]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Historia och nationalitet : skotsk etno-territorialitet i ett historiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ralf Rönnquist; [1990]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. en studie i... Medier och brott

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms Universitet

  Författare :Ester Pollack; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Crime journalism; crime policy; the media and crime; institution; historical perspective; comntextual constructivism; context oriented discourse analysis; time tableaux; 1955; 1975; 1995; juvenile crime; community service; moral panic; media panic; medier och brott; kriminaljournalistik; kriminalpolitik; institution; historiskt perspektiv; kontextuell konstruktivism; kontextorienterad diskursanalys; tidstablåer 1955; 1975; 1995; ungdomsbrottslighet; samhällstjänst; moralpanik; mediepanik; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : AbstractThe principal objective of this study is to provide a concrete historical illumination of the interplay between the media, crime and crime policy over the course of the last 50 years. A further important objective is to identify the boundaries of a field of research, ëmediated crimeí, lying between criminology and media studies, and to show how these two disciplines can stimulate one another. LÄS MER

 5. 5. Relativa betyg några empiriska studier och en teoretisk genomgång i ett historiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Håkan Andersson; Umeå universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Group-referenced marks; norm-referenced marks; criterion-referenced marks; marks; grades; grading; selection; employment qualifications; merits; Relativa betyg; grupprelaterade betyg; normrelaterade betyg; målrelaterade betyg; kriterierelaterade betyg; betyg; urval; anställningsmeriter; meriter;

  Sammanfattning : Denna avhandling, som i huvudsak är resultatet av ett projekt finansierat av Skolöverstyrelsen, består av fem delstudier (I-V) utförda under åren 1977-1991 samt en sammanfattande analysdel (VI). Avhandlingens syfte är att studera det unika svenska relativa betygssystemet, som infördes på försök i folkskolan i början av 1940-talet för att senare permanentas och även införas i enhets- och grundskolan samt slutligen även i gymnasiet. LÄS MER