Sökning: "historiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade orden historiskt perspektiv.

 1. 1. Revision och lagreglering : ett historiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Linköping : Univ

  Författare :Camilla Sjöström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Laws change due to changes in society’s norms. New laws in turn alter conditions for business and society. Auditing is one of the few professions in Sweden which is governed by comprehensive legislation. Changes in the rules for auditing therefore mean changes in the conditions of an auditor’s daily work. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på historiefilmslitteracitet en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Deldén; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historiedidaktik; didactics of history; Historical film literacy; History education; History didactics; Feature film; Historical meaning making; Historical Culture; Aesthetic experience; Transaction; Upper secondary school; Historiefilmslitteracitet; historiedidaktik; historisk spelfilm; historiskt meningsskapande; historiekultur; estetiska lärprocesser; transaktion; gymnasiet; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The present study addresses what happens when historical feature film is used in history education. The purpose of this thesis is to develop new knowledge of historical film literacy through a study of the feature film's didactical potential in an educa­tional context. LÄS MER

 3. 3. Tilltalsordet ni : dess semantik och användning i historiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Perry Ahlgren; Uppsala universitet.; [1978]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den visuella bilden av organisationen Perspektiv på visualitet i accounting

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Emelie Havemo; Alf Westelius; Carl-Johan Petri; Johan Alvehus; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; visuality; accounting; semiotics; visual management; financial reporting; visualisation; visualitet; redovisning; ekonomistyrning; semiotik; visual management; finansiell rapportering; visualisering; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Organisations play a crucial role as actors that shape material action and societal discourse; therefore, it is important to understand the ways in which they gain legitimacy and how they shape society. The power of accounting representations to construct the accounting object – the organisation – is therefore a key concern in the accounting literature. LÄS MER

 5. 5. Historia och nationalitet : skotsk etno-territorialitet i ett historiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ralf Rönnquist; [1990]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER