Sökning: "historisk kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden historisk kunskap.

 1. 1. Mellan kunskap och politik Kvalitetssystem och offentlig kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mattias Örnerheim; Elin Wihlborg; Bo Persson; Gissur Ó Erlingsson; Ulrika Winblad; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Offentlig förvaltning; hälso- och sjukvårdspolitik; historisk institutionalism; kvalitetsstyrning; kunskapsstyrning; Public administration; healthcare politics; historical institutionalism; quality management; knowledge management; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap; Social Sciences; Samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att undersöka utvecklingen av kvalitetssystem i hälso- och sjukvården ur ett historiskt-institutionellt perspektiv utifrån fallstudier och konceptuella analyser. Särskilt analyseras implikationer av utvecklingen med avseende på relationen mellan den medicinska professionen och det politiskt administrativa systemet samt konsekvenser för den politiska styrningen av sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Mellan kunskap och politik Kvalitetssystem och offentlig kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mattias Örnerheim; Elin Wihlborg; Bo Persson; Gissur Ó Erlingsson; Ulrika Winblad; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Offentlig förvaltning; hälso- och sjukvårdspolitik; historisk institutionalism; kvalitetsstyrning; kunskapsstyrning; Public administration; healthcare politics; historical institutionalism; quality management; knowledge management;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att undersöka utvecklingen av kvalitetssystem i hälso- och sjukvården ur ett historiskt-institutionellt perspektiv utifrån fallstudier och konceptuella analyser. Särskilt analyseras implikationer av utvecklingen med avseende på relationen mellan den medicinska professionen och det politiskt administrativa systemet samt konsekvenser för den politiska styrningen av sjukvården. LÄS MER

 3. 3. "Ett snäpp högre" En studie av historielärares hanterande av tankeredskap

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Martin Estenberg; Martin Stolare; Johan Samuelsson; Cecilia Axelsson Yngvéus; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching history; historical thinking; historical thinking concepts; procedural concepts; procedural knowledge; historical knowledge; source; cause and consequence; stimulated elicitation; reconstruction; construction.; Tankeredskap; historieundervisning; historiskt tänkande; stimulated elicitation; processkunskaper; historisk kunskap; källor och källkritik; orsak och konsekvens; History; Historia;

  Sammanfattning : Abstract The aim with this study is to examine how practicing history teachers in upper secondary school deal with historical thinking concepts. The three main questions are: which concepts do teachers use in their courses and when do they use them? How can teachers’ use of different historical thinking concepts be described in terms of reconstruction and construction? What factors influence teachers when they work with historical thinking concepts? To answer these questions, the material, for example tests, lesson plans and notes of seven teachers has been analyzed. LÄS MER

 4. 4. Konsten att leva längre : Föreställningar om livets förändring i handböcker 1700-1930

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Janicke Andersson; Kenneth Petersson; Inga Sanner; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ageing; normality; historical sociology; deviance; technologies of the self; nature; culture; science; medicine; health; prolongevity; Åldrande; normalitet; avvikande; självtekniker; natur; kultur; vetenskap; medicin; hälsa; prolongevitet; historisk-sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Social anthropology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Socialantropologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore discursive changes in conceptions of life course and ageing. I am particularly concerned with the relationship between knowledge and power in the distribution of prolongevity and body- technologies, and as referential frame in the definition of normal and deviant bodies and behaviour. LÄS MER

 5. 5. Långhus i Gene teori och praktik i rekonstruktion

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Lena Edblom; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Reconstruction; longhouse; Early Iron Age; Central Norrland; furnishing; room functions; fire; seat of honour; Christianisation; Icelandic sagas; Icelandic construction techniques; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : Under åren 1977–89 bedrev arkeologiska institutionen vid Umeå universitet en forskningsundersökning av en boplats från äldre järnålder på Genesmon i Själevad socken, norra Ångermanland. Under åren 1991–99 rekonstruerades delar av gården i Gene fornby, ett hundratal meter därifrån. LÄS MER