Sökning: "historiography"

Visar resultat 21 - 25 av 119 avhandlingar innehållade ordet historiography.

 1. 21. Krigaren på scen Krigarens makt och maktens krigare sedda genom scenkonstens prisma

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för kultur och estetik, Stockholm Universtiy

  Författare :Britt-Marie Bystedt; Sauter Willmar; Göran Grademan; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; warriors; performing arts; theatre; masculinity; play; historiography; society; power; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The warrior has played an important role in most societies, often representing power. The military/ defence system is founded more or less on the ideal of the good and noble warrior. The aim of the thesis is to examine how the warrior's power has been expressed on stage in different times and different contexts. LÄS MER

 2. 22. Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri : Historia, reception, historiografi

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ludwig Qvarnström; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art; art criticism; decorative painting; early 20th century; historiography; institutionalisation; the Marriage Chamber in the Stockholm City Law Courts; mural painting; the Museum of Sketches; modernism; nationalism; ornament; public art.; public art;

  Sammanfattning : The competitions for the commission to decorate the Marriage Chamber in Stockholm City Law Courts (1912–1915) have become one of the most important events in the history of mural painting in Sweden. One of the proposals, by artist Isaac Grünewald, has become a major icon of early modernistic art in Sweden. LÄS MER

 3. 23. Med historien i ryggen : Om den arkeologiska uppgiften

  Detta är en avhandling från Uppsala : Arkeologi

  Författare :Fredrik Andersson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; archaeology; theory; historiography; narrative; time; postprocessual archaeology; modernity; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : This dissertation explores the boundaries of archaeology. Its subject is an archaeological practice that no longer seems to be able to challenge our modern conception of the world. LÄS MER

 4. 24. Ett tonalt välordnat samhälle eller anarki? : : estetiska och sociala aspekter på svensk konstmusik 1945-1960

  Detta är en avhandling från Institutionen för kultur, estetik och medier

  Författare :Mats Arvidson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Sven-Eric Johanson; Yngve Flyckt; Hans Eklund; Jan Carlstedt; Sven-Erik Bäck; Karl-Birger Blomdahl; Ingmar Bengtsson; Klas-Thure Claude Loyolla Allgén; Chamber Music Association Samtida Musik; Chamber Music Association Fylkingen; Monday Group; Discourse; Historiography; Intellectual History; Swedish Art Music; Swedish Music History; Maurice Karkoff; Hans Leygraf; Ingvar Lidholm; Bo Linde; Quentin Skinner; Alf Thoor; Bo Wallner.;

  Sammanfattning : The period between 1945 and 1960 is in many ways interesting. It is a period in Sweden, which is characterized by modernity. It is also an interesting period in Swedish musical life concerning art music. Modern music (i. LÄS MER

 5. 25. Ariska idoler : Den indoeuropeiska mytologin som ideologi och vetenskap

  Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Stefan Arvidsson; Linnéuniversitetet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria; Religionsvetenskap; Study of Religions; Wilhelm Schmidt; George Dumézil; Aryan; Indo-European; History of Religion; Mythology; Myth; Historiography; Humanities; Ideology; Philology; Old Norse Myth; Germanic Religion; Vedic Religion; Friedrich Max Müller; Greek Religion; Marija Gimbutas; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : I över 200 år har en rad historiker, språkmän, folklorister och arkeologer försökt att återskapa en svunnen kultur. Med hjälp av antika texter, medeltida uppteckningar, filologiska observationer och arkeologiska lämningar har de beskrivit en värld, en religion och ett folk äldre än sumererna, med vilka all historia annars sägs ha börjat. LÄS MER