Sökning: "historiemedvetande spel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden historiemedvetande spel.

  1. 1. Bland stenyxor och tv-spel : om barn, historisk tid och när unga blir delaktiga i historiekulturen

    Författare :Joel Rudnert; Malmö universitet; []
    Nyckelord :historical time; Vygotsky; cultural psychology; historical thinking; historical culture; historical consciousness; childrens learning; didactics of history; historiekultur; historiemedvetande; historiedidaktik; kulturell psykologi; historisk tid; barns lärande; historiskt tänkande; Vygotskij; historisk tid;

    Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to investigate the processes through which children become increasingly involved in historical culture. It does this by examining how children develop thinking in historical time. LÄS MER