Sökning: "historieläroböcker"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet historieläroböcker.

 1. 1. Det osamtidigas samtidighet : historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år

  Författare :Niklas Ammert; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; identity; multi-chronology; uses of history; 1900-2005; Sweden; values; progression; Historical consciousness; history textbooks; history didactics; narratives; dimensions of time; historieläroböcker; Historiemedvetande; historiedidaktik; Historia; History; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The concept of historical consciousness has been central in didactic research since the early 1990’s. It has been focused in Swedish history curricula, especially since 1994. Historical consciousness has mostly been used on a macro-level as a theoretical framework. LÄS MER

 2. 2. Det var en gång ett land... : Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar

  Författare :Ingmarie Danielsson Malmros; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; History of didactics; history textbooks; students worldviews; narration; collective identity; historical consciousness; use of history; Swedish history; narrative theory; conceptual history;

  Sammanfattning : The first purpose of this dissertation is to encircle meaning conveying narrations about Sweden and “Swedishness” in history textbooks, published between 1931 and 2009. The second aim is to show which of these narratives, or parts of them, that are expressed by a selection of contemporary students. LÄS MER

 3. 3. Fornskandinaviskt stoff i den svenska folkskolans pedagogiska texter : En bred empirisk inventering av etniska, mytiska, kultiska, politiska, sociala, genusmässiga och övergångstida framställningar

  Författare :Johan Wickström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; mytbruk; historiebruk; fornskandinavisk myt; forntid; pedagogiska texter; folkskola; History of religion; Religionshistoria;

  Sammanfattning : Uppsatsen innehåller en empirisk inventering av framställningar av forntiden i historieläroböcker för den svenska folkskolan. Inventeringen utreder texternas framställningar av kategorier och hierarkier under tre olika perioder (läroplanskoder) samt kontinuitet och förändring i dessa avseenden under folkskolans existensperiod 1842-1962. LÄS MER

 4. 4. I historiekanons skugga : historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle

  Författare :Vanja Lozic; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; eurocentrism; ethnicity; identity; multicultural sociaty; multiculturalism; textbook; education; school; History; teaching; emigration; immigration; history; didactics; textbooks; youth culture;

  Sammanfattning : Sweden has on various occasions been described as a multicultural society. So-called multicultural social change has resulted in numerous implications regarding attitudes in respect of history as a subject taught at upper secondary schools. LÄS MER

 5. 5. Making Sense of Suffering : Holocaust and Holodomor in Ukrainian Historical Culture

  Författare :Johan Dietsch; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history since 1914 ; Historia; History; Europeanisation; history education; Holodomor; 1932?1933 famine; Holocaust; national identity; diaspora; uses of history; historical culture; historical consciousness; Ukraine; post-Soviet; Nutidshistoria från 1914 ; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : This study deals with the problem of how Ukraine has incorporated and made use of the Holocaust and the 1932?1933 famine (Holodomor) in its new national history and historical culture. The investigation departs from the increased interest in and attention devoted to the Holocaust in recent years. LÄS MER