Sökning: "historiedidaktik historiebruk"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden historiedidaktik historiebruk.

 1. 1. Uses of History in History Education

  Författare :Robert Thorp; Monika Vinterek; Henrik Åström Elmersjö; Stuart Foster; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of history; historical culture; historical consciousness; history education; historical media; textbooks; popular history magazines; history teachers; Historiebruk; historiekultur; historiemedvetande; historieundervisning; historiska medier; läroböcker; populärhistoriska tidskrifter; historielärare; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; historia; History; historiedidaktik; didactics of history; uses of history; history didactics; historiebruk; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : This compilation thesis contains an introductory chapter and four original articles. The studies comprising this thesis all concern aspects of how historical culture is constituted in historical media and history teachers’ narratives and teaching. LÄS MER

 2. 2. Playtime! : en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet

  Författare :Catharina Hultkrantz; Anna Larsson; Karlsson Martin; Tomas Axelsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; history didactics; teaching history with film; teacher s view of film; use of history; genetic and genealogical historical understanding; film studies; history of education; historiedidaktik; film i historieundervisning; lärares syn på film; historiebruk; genetisk och genealogisk historieförståelse; filmvetenskap; utbildningshistoria; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : Showing movies to pupils is hardly a new, innovative teaching method. However, knowledge about how film is used and why, as well as what kind of film is used is scarce. LÄS MER

 3. 3. Historical Consciousness, Historical Media, and History Education

  Författare :Robert Thorp; Monika Vinterek; Roger Melin; Harry Haue; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; historical consciousness; historical media; history education; uses of history; historical thinking; history didactics; historiemedvetande; historiska medier; historieundervisning; historiebruk; historiskt tänkande; historiedidaktik; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : This thesis by publication contains an introductory summary chapter and three papers. The first paper presents a study of how the concept of historical consciousness has been defined, applied, and justified in Swedish history didactical research. LÄS MER