Sökning: "historical-critical method"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden historical-critical method.

 1. 1. Kön och bibeltolkning : En undersökning av hur Nya testamentets brevtexter om kvinnors underordning tolkats i bibelvetenskapliga kommentarer under 1900-talet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Annika Borg; Per Block; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of religions; women’s subordination; New testament; biblical interpretation; feminist exegesis; sex gender; feminist biblical interpretation; dichotomy; power; historical-critical method; exegesis; hermeneutics; human rights; modernity; women ministers; Anton Fridrichsen; Simone de Beauvoir; feminism; androcentrism; pluralism; universalism; 1 Cor.; Eph.; Col.; 1 Tim.; Tit.; 1 Peter; Religionshistoria; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria; Studies In Faiths and Ideologies; tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : In this thesis I study how the New testament texts about women’s subordination have been interpreted in exegetical literature during the twentieth century. The New testament texts I refer to as the texts about women’s subordination are: 1 Cor. 11:2–16, 1 Cor. 14:33–40, Eph. LÄS MER

 2. 2. Med Bibeln som bekännelse och bekymmer. Bibelsynsfrågan i Svenska Missionsförbundet 1917-1942 med särskild hänsyn till Missionsskolan och samfundsledningen

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Rune W Dahlén; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; views of the Bible.; P. Waldenström; pastoral training; the Mission Covenant Church of Sweden; historical-critical method of research; fundamentalism; exegetics; Bible; creed; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : This thesis examines to what extent the issue of the views of the Bible was discussed within the Mission Covenant Church of Sweden (MCCS) during the period of 1917-1942, and if there were any conscious and decisive choices of direction concerning this issue, in spite of the fact that the MCCS has no established views of the Bible. In an introductory chapter, the views of the Bible of the great MCCS theologian and leader P. LÄS MER

 3. 3. Romanen och evangeliet : Former för Jesusgestaltning i Pär Lagerkvists prosa

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Norma Bokförlag

  Författare :Stefan Klint; Birger Olsson; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Jesus in fiction; the Bible and literature; the Bible and the arts; reception history; reception criticism; reception theory; Pär Lagerkvist; Barabbas; Det eviga leendet The Eternal Smile ; Gospel; genre history; form history; Hans Robert Jauss; literarisation ; biblical cultural studies; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; New Testament Exegesis; nya testamentets exegetik;

  Sammanfattning : This study of the reception of the Gospels in modern fiction combines biblical studies with literary criticism. As a dissertation in the field of New Testament exegesis, the study attempts to establish a middle course between a postmodern (Anglo-American) cultural studies-approach, and a more classical (German) examination of the Bible’s evolving history of interpretation or Wirkungsgeschichte. LÄS MER