Sökning: "historical sources"

Visar resultat 6 - 10 av 276 avhandlingar innehållade orden historical sources.

 1. 6. Läkare och läkande : läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans

  Författare :Johanna Bergqvist; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Leech; barber-surgeon; leechcraft; art of healing; perception of disease; professionalization; Middle Ages; Renaissance; history of medicine; archaeology of medicine; medical cultures; occupational ethos; communication of knowledge; craft knowledge; tacit knowledge; läkare; bardskär; laga läkare; läkekonst; sjukdomsförståelse; professionalisering; medeltid; renässans; medicinhistoria; medicinsk arkeologi; medicinska kulturer; yrkesethos; kunskapskommunikation; förtrogenhetskunskap; tyst kunskap; Sverige; Skandinavien; Norden;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines the arts of healing in the area of present-day Sweden dur¬ing the Middle Ages and the Renaissance (ca. 1100–1600 AD). It focuses on secular arts of healing for the body, rather than magical and religious healing or the cure of the soul. LÄS MER

 2. 7. Heroes and Victims : The Holocaust in Israeli Historical Consciousness

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Mikael Tossavainen; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Jewish-Gentile relations; victimhood; heroism; Holocaust and Heroism Remembrance Day; press; use of history; historical culture; historical consciousness; Israel; Holocaust; History; Historia; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : The interest in the Holocaust has been growing continuously over the last decades, and this study deals with how the Holocaust has been perceived, interpreted and used in an Israeli context. The central theoretical concept in this study is historical consciousness, and the aim is to analyze the place of the Holocaust in Israeli historical consciousness. LÄS MER

 3. 8. Möte med det förflutna digitaliserade primärkällor i historieundervisningen

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Karin Sandberg; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; historia; History; pedagogik; Education; History didactics; digitalized primary sources; historical thinking; historical empathy; contextualization; upper secondary school; didaktik; historieundervisning; digitaliserade primärkällor; historiskt tänkande; historisk empati; kontextualisering; gymnaiset;

  Sammanfattning : En dator till varje elev, det som ofta kallas en-till-en, har skapat nya förutsättningar för undervisning. I denna studie får gymnasieelever arbeta med digitaliserade primärkällor i historieundervisningen. LÄS MER

 4. 9. Att tolka spåren från det förflutna Innebörder, lärande och meningsskapande av historisk källtolkning i gymnasiet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum), Stockholms universitet

  Författare :Patrik Johansson; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History teaching; historical learning; history education; historical consciousness; historical thinking; upper secondary school; object of learn- ing; learning study; phenomenography; variation theory; primary source analysis; source criticism; source interpretation; Subject Learning and Teaching; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : This licentiate thesis explores the activity of historical reasoning in terms of primary source analysis among upper secondary school students. The thesis is a compilation of two scientific articles in history didactics. LÄS MER

 5. 10. "Jesus är för spanjorerna". Studier av den katolska missionens misslyckande i det tidigkoloniala Peru

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum), Stockholms universitet

  Författare :Bertil K. Lundberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Catholic mission; Early colonial Peru; conciliar sources; new non-conciliar sources; traditional images; Rubén Vargas Ugarte; Pierre Duviols; Bartolomé Álvarez; accountability of church leaders;

  Sammanfattning : The general aim of this study is to investigate the development of the Catholic mission in Peru between 1540 and 1622. Its point of departure is the fact that the efforts of the Catholic Church to Christianize the Indians failed. Its specific aims are twofold. LÄS MER