Sökning: "historical reasoning"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden historical reasoning.

 1. 1. Lära historia genom källor Undervisning och lärande av historisk källtolkning i grundskolan och gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Patrik Johansson; Kenneth Nordgren; Kristina Lanå; Ingmarie Danielsson Malmros; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history teaching; historical enquiry; primary source analysis; source criticism; source interpretation; interpretation of historical sources; historical consciousness; intercultural historical learning; learning study; phenomenography; Arts; Humanities and Social Science Education; de estetiska; humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is concerned with how students learn historical source interpretation and the design of facilitating teaching practices. Source interpretation is at the core of historians’ professional practice and, while being a key aspect of historical learning, it is sometimes misunderstood or misrepresented in history teaching. LÄS MER

 2. 2. Att tolka spåren från det förflutna Innebörder, lärande och meningsskapande av historisk källtolkning i gymnasiet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum), Stockholms universitet

  Författare :Patrik Johansson; Ingrid Carlgren; Martin Stolare; Per Eliasson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History teaching; historical learning; history education; historical consciousness; historical thinking; upper secondary school; object of learn- ing; learning study; phenomenography; variation theory; primary source analysis; source criticism; source interpretation; Subject Learning and Teaching; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : This licentiate thesis explores the activity of historical reasoning in terms of primary source analysis among upper secondary school students. The thesis is a compilation of two scientific articles in history didactics. LÄS MER

 3. 3. ”När man kollar på bilden tänker man så här” en receptionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som kunskapskällor i historieundervisningen

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ulrika Boström; Lars Petterson; Helena Danielsson; Kenneth Nordgren; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; historical empathy; historical understanding; historical images; reception; history didactics; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Images are used in history education for a variety of reasons, not least to generate interest through a better understanding of historical events and people. The aim of this study was to investigate how historical pictures, either illustrated or documentary/photographic, can be used as a resource for activating and improving pupils' historical empathy, in the way described by Stéphane Lévasque. LÄS MER

 4. 4. ”När man kollar på bilden tänker man så här” en receptionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som kunskapskällor i historieundervisningen

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ulrika Boström; Lars Petterson; Helena Danielsson; Kenneth Nordgren; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; historical empathy; historical understanding; historical images; reception; history didactics;

  Sammanfattning : Images are used in history education for a variety of reasons, not least to generate interest through a better understanding of historical events and people. The aim of this study was to investigate how historical pictures, either illustrated or documentary/photographic, can be used as a resource for activating and improving pupils' historical empathy, in the way described by Stéphane Lévasque. LÄS MER

 5. 5. Aktör och struktur i historieundervisning. Om utveckling av elevers historiska resonerande

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anna-Lena Lilliestam; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teaching and learning in history; history didactics; historical reasoning; historical thinking; variation theory; agent and structure; key concepts; historiedidaktik; historiskt tänkande; historiskt resonerande; variationsteori; aktör och struktur; nyckelbegrepp; undervisning och lärande i historia;

  Sammanfattning : Historical reasoning is the organizing of information about the past in order to describe, compare, and/or explain historical phenomena. In this study I investigate the ability to reason historically in terms of agent and structure in an educational context. LÄS MER