Sökning: "historical dictionary"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden historical dictionary.

 1. 1. Fornsvenskans lexikala kodifiering i Söderwalls medeltidsordbok

  Författare :Ulrika Djärv; Sven Lange; Jan Svanlund; Bo Ralph; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Old Swedish; dictionary history; lexicography; codification; historical dictionary; period dictionary; history of lexicography; history of language sciences; language history; philology; comparativism; romanticism; neogrammar; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis describes K. F. Söderwall’s dictionary Ordbok öfver svenska medeltids-språket (1884–1918), Sdw, focusing on its representation of Old Swedish in relation to contemporaneous linguistics and lexicography. Lexicography is studied as part of the language sciences and in a socio-cultural context. LÄS MER

 2. 2. Strängt upptagen och fast besluten Beskrivningen av kollokationer i SAOB

  Författare :Bodil Rosqvist; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; collocation; dictionary; historical lexicography; phraseology; SAOB; Swedish;

  Sammanfattning : The objective of this study is to analyze the description of collocations in the Swedish Academy Dictionary (SAOB 1898–). The 81 phrases that Svensén (2004:212) gives as examples of collocations of different grammatical construction types are investigated. LÄS MER

 3. 3. „Familie“ als Diskursobjekt : Veränderungen im Spiegel des Sprachgebrauchs der Presse seit den 1960er Jahren in Deutschland und Schweden

  Författare :Ida Nynke van der Woude; Damaris Nübling; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :family; meaning; language use; Swedish; German; compound words; collocations; corpus linguistic discourse analysis; historical semantics; mentality; comparative analysis; diachronic analysis; newspaper; dictionary; Familj; betydelse; språkanvändning; svenska; tyska; sammansättningar; kollokationer; korpuslingvistisk diskursanalys; historisk semantik; mentalitet; kontrastiv analys; diakron analys; tidning; ordbok; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The concept of "family" has undergone major changes over the past 50 years. This thesis examines changes in attitudes and values that can be detected in German and Swedish during this time. LÄS MER

 4. 4. Varifrån kom svenskan? : Om den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705

  Författare :Lennart Larsson; Sven-Göran Malmgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish language; Swedish; history of lexicography; thematic lexicography; multilingual dictionaries; 17th century Latin-Swedish dictionaries; dictionary use; the Swedish province of Livonia; history of printing; Svenska; Swedish language; Svenska språket; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : In 1705, a four-language thematic dictionary was published in Riga, Wörter-Büchlein, wie etzliche gebräuchliche Sachen auff Teutsch, Schwedisch, Polnisch und Lettisch zu benennen seynd. Its structure is almost identical to a dictionary published by the same printing house in 1688, Vocabularium wie etzliche gebräuchliche Sachen auff Teutsch, Lateinisch, Polnisch und Lettisch auszusprechen seynd. LÄS MER