Sökning: "historical conscioussness"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden historical conscioussness.

 1. 1. Stadens tidsbilder : om minnen, erfarenheter och förväntningar utifrån stadens omvandlingar i Sverige 1880-1990

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Lennart Zintchenko; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Press-cuttings; collections; museality; descriptions; images; concepts; frameworks; meaning; binary opposites; historical time-conscioussness and collective remembering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Historia i futurum : Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Helén Persson; Lund University.; Lunds universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Progression; kvatitet; kvalitet; relevans; historiemedvetande; historiekultur; läroböcker; styrdokument; läroplaner; kursplaner; historia; konstruktivism; socialkonstruktivism; fenomenografi; genetisk och genealogisk orientering i tid; Progress; quantity; quality; relevance; historical conscioussness; historical culture; textbooks; curricula; history; constructivism; social constructivism; phenomenography; facts; interpretation; conscioussness; life- and experience-worlds; genetic and genealogical orientation in time;

  Sammanfattning : Facing an unknown future, the meaning of history is not primarily a fixed set of knowledge about the past, but a well-developed historical consciousness. This is a generic skill, emanating from an understanding of history as something that we are, and at the same time as something that we create. LÄS MER