Sökning: "historia pdf"

Visar resultat 1 - 5 av 2299 avhandlingar innehållade orden historia pdf.

 1. 1. Kommunen gör historia Museer, identitet och berättelser i Eskilstuna 1959-2000

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Samuelsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; Historia; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History; Economic history; Museums; narration; history of culture; cultural politics; identity; cultural heritage; municipality; city; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to examine the shaping of the identity of the municipality. One empirical question raised in the dissertation is how the municipal museum has been established as a part of the municipal administration. LÄS MER

 2. 2. Fatta historia En explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Hans Olofsson; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; History; Historia;

  Sammanfattning : Studiens huvudsyfte är att utforska hur historieämnet konstitueras av lärare och eleverunder arbetet med ett ämnesområde, i det här fallet första världskrigets och mellankrigstidenshistoria. Närmare bestämt undersöker den hur informanterna gemensamt skaparhistorisk mening genom att erfara och tolka det förflutna i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Historielärares ämnesförståelse Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet historia

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mikael Berg; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; Historia; History; teaching and learning in history; history didactics; biography; life history; concepts; pedagogical content knowledge; content knowledge; curriculum knowledge; representations; transformation.; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Baksidestex:Vad är syftet med skolämnet historia? Vad ska skolämnet historia innehålla? Det här är en doktorsavhandling där fokus sätts på lärares förståelse av skolämnet historia. Mer precist avgränsas syftet till att undersöka ämnesförståelsen hos nu verksamma historielärare. LÄS MER

 4. 4. Völkerfreundschaft nach Bedarf Ausländische Arbeitskräfte in der Wahrnehmung von Staat und Bevölkerung der DDR

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of History, Stockholm University

  Författare :Ann-Judith Rabenschlag; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; GDR; foreign workers; guest workers; labor immigrants; SED; socialism; xenophobia; racism; the peoples friendship; discourse theory; discourse analysis; public transcript; petitions; state-owned factories; Neues Deutschland; migration; cold war; Stasi; state security; DDR; ausländische Arbeitskräfte; Werktätige; Gastarbeiter; DDR-Bevölkerung; SED; Sozialismus; Fremdenfeindlichkeit; Rassismus; Völkerfreundschaft; Diskurstheorie; Diskursgeschichte; public transcript; Eingaben; VEB; Neues Deutschland; Migration; Kalter Krieg; Stasi; Staatsicherheit; historia; History;

  Sammanfattning : The claim to successfully have eliminated racism and xenophobia in socialist Germany was crucial for the GDR’s demarcation against the Federal Republic and for GDR’s political self-conception. According to the state party SED, both the GDR’s government and its people met with all members of the working class, regardless their ethnicity or culture, in the spirit of Völkerfreundschaft – the peoples’ friendship. LÄS MER

 5. 5. Reordering of Meaningful Worlds Memory of the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army in Post-Soviet Ukraine

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Yuliya Yurchuk; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Ukraine; memory; Organization of Ukrainian Nationalists; OUN; Ukrainian Insurgent Army; UPA; Rivne; monuments; Volhynia; historical representations; reception of history; nationalism; nation-building; state-building; commemoration; narrative analysis; Klym Savur; Taras Bul ba-Borovet s; Hurby; Euromaidan; Orange Revolution; post-Soviet; post-colonial; reclamation; history-writing; difficult knowledge; remediation; premediation; myth; Second World War; Організація українських націоналістів; Українська Повстанська Армія; ОУН; УПА; пам ять; комеморація; пам ятник; Рівне; Волинь; рецепція історії; міф; Друга світова війна; minne; Organisationen för ukrainska nationalister; minneskulturen; myt; Ukrainska upprorsarmén; reception av monument; monument; problematisk kunskap; historia; History; Insurgent Army; пам’ять; комеморації; пам’ятники; Клим Савур; Тарас Бульба-Боровець; receptionshistoria; Ukraina; Ukrainska upprorsarmee;

  Sammanfattning : After the collapse of the Soviet Union, Ukrainian society faced a new reality. The new reality involved consolidation and transformation of collective identities. LÄS MER