Sökning: "historia och film martin karlsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden historia och film martin karlsson.

  1. 1. Att projicera det förflutna : Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud

    Detta är en avhandling från Sundsvall : Sisyfos förlag

    Författare :Martin Karlsson; Mittuniversitetet.; [2011]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historical culture; uses of history; history and film; history didactics; historical consciousness; 1970–2000; history and media; the Holocaust; the Industrial revolution; educational history.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

    Sammanfattning : Karlsson, Martin; Att projicera det förflutna. Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud [Projecting the past: Use and mediation of history in Swedish educational films 1970-2000] Department of Humanities, Mid Sweden University, SE-871 88 Härnösand, SwedenISBN 978-91-974902-8-8Swedish text with a summary in English  This dissertation analyses a significant element of Swedish historical culture, namely how history was used, communicated and (re)constructed in films with historical themes, available to Swedish schools from 1970 to 2000. LÄS MER