Sökning: "historia och film martin karlsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden historia och film martin karlsson.

 1. 1. Playtime! en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Catharina Hultkrantz; Anna Larsson; Karlsson Martin; Tomas Axelsson; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history didactics; teaching history with film; teacher s view of film; use of history; genetic and genealogical historical understanding; film studies; history of education; historiedidaktik; film i historieundervisning; lärares syn på film; historiebruk; genetisk och genealogisk historieförståelse; filmvetenskap; utbildningshistoria; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : Showing movies to pupils is hardly a new, innovative teaching method. However, knowledge about how film is used and why, as well as what kind of film is used is scarce. LÄS MER

 2. 2. Att projicera det förflutna : Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Sisyfos förlag

  Författare :Martin Karlsson; Jan Samuelson; Ulf Zander; Gunnar Iversen; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historical culture; uses of history; history and film; history didactics; historical consciousness; 1970–2000; history and media; the Holocaust; the Industrial revolution; educational history.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : Karlsson, Martin; Att projicera det förflutna. Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud[Projecting the past: Useandmediation of history in Swedish educational films 1970-2000]Department of Humanities, Mid Sweden University, SE-871 88 Härnösand, SwedenISBN 978-91-974902-8-8Swedish text with a summary in English This dissertation analyses a significant element of Swedish historical culture, namely how history was used, communicated and (re)constructed in films with historical themes, available to Swedish schools from 1970 to 2000. LÄS MER