Sökning: "historia liu"

Visar resultat 1 - 5 av 68 avhandlingar innehållade orden historia liu.

 1. 1. Den ojämlika dödligheten Hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Grip; Hans Nilsson; Roger Qvarsell; Göran Therborn; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inequality; coronary heart disease mortality; Linköping; Norrköping; city neighborhoods; change; social development; socio-economic factors; life-style; Ojämlikhet; hjärtkärldödlighet; Linköping; Norrköping; stadsdelar; förändringar; samhällsutveckling; socio-ekonomi; levnadssätt;

  Sammanfattning : Den ojämlika dödligheten är en studie av främst hjärt–kärldödlighet avseende perioden 1950–2010 i tvillingstäderna Linköping och Norrköping och konsekvenserna av ojämlikhet. Skillnaderna mellan städerna i dödlighet är stora. Under 1970-talet, då jämlikheten stod i focus, minskade dessa. LÄS MER

 2. 2. Vinnande bilder! Teckningstävlingar för barn 1938-2000

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Elin Låby; Bengt Sandin; Anette Göthlund; Joakim Landahl; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Visual culture; History; History of Childhood; child art competitions; children´s pictures; art education; childhood; homeland; nation; Sweden; Gender relations; children´s places; Visuell kultur; historia; barndomshistoria; teckningstävlingar för barn; Bildpedagogik; barnbilder; barndom; hembygdskunskap; Sverigebilder; könsroller; barns relationer; barns platser;

  Sammanfattning : Denna avhandling granskar barnteckningstävlingar som ett historiskt och föränderligt fenomen. Barn har engagerats i tävlingar i såväl skolan som hemmen och på initiativ av en rad skilda aktörer. LÄS MER

 3. 3. Stadsgemenskapens resurser och villkor Samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 1600-1620

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Sandén; Dag Lindström; Jan Sundin; Jan Samuelson; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early modern; marriage; household; order; welfare; social capital; honour; local society; community; Välfärd; historia; socialt kapital; allmän ordning och säkerhet; lokalsamhällen; Linköping; 1600-talet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : This dissertation studies early seventeenth century local government, both the secular and religious, in order to investigate that period’s concepts of ”the good society”, and the strategies that were used to achieve and retain this ideal. The goal of the investigation is to give a broader understanding of early modern society at the local level. LÄS MER

 4. 4. The Historian-Filmmaker's Dilemma Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :David Ludvigsson; Rolf Torstendahl; Christer Öhman; Donald Broady; Hannu Salmi; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; historical documentary; history and film; history culture; historiography; communication of history; Olle Häger; Hans Villius; Swedish history 1968-2001; history and television; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation investigates how history is used in historical documentary films, and argues that the maker of such films constantly negotiates between cognitive, moral, and aesthetic demands. In support of this contention is discussed a number of historical documentaries by Swedish historian-filmmakers Olle Häger and Hans Villius. LÄS MER

 5. 5. Småstadens dynamik. Skänninges och Vadstenas befolkning och kontaktfält ca 1630-1660

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Claes Westling; Dag Lindström; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Demografi; befolkning; hantverkare; köpmän; Skänninge; Vadstena; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to modify the image of pre-industrial towns as towns of minor importance, i.e. passive and with low population and agrarian economical structure. The questions linked to the theoretical problem of this study are derived from these arguments. LÄS MER