Sökning: "higher education"

Visar resultat 16 - 20 av 1080 avhandlingar innehållade orden higher education.

 1. 16. Participation in a boundless activity : Computer-mediated communication in Swedish higher education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jimmy Jaldemark; Mittuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action theory; activity; communication; computer-mediated communication; distance education; educational settings; higher education; online courses; online education; participation; tools; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The general purpose of this thesis is to understand how participation in the activity of education relates to communication and tools. This purpose unfolds by drawing on possible conceivable consequences. LÄS MER

 2. 17. Flexibel utbildning i praktiken : En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Anita Mattsson; Högskolan i Skövde.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; Higher education; distance education; online learning; e-learning; project work; problem based work; teacher roles; pedagogical processes; collaborative learning; Computer Supported Collaborative Learning; CSCL; Computer Supported Collaborative learning; CSCL;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the pedagogical processes that evolve in an "open" design for online learning realized in relation to a specific setting. The study describes and analyzes pedagogical activities in a distance education course in higher education that uses an asynchronous conference system for communication and interaction. LÄS MER

 3. 18. Contextualising studies in higher education : First-year experiences of studying and learning in engineering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Max Scheja; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contextualisation of studies; Engineering education; First-year experiences; Intentional analysis; Learning in higher education; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : The study aims at investigating students’ first-year experiences of studying and learning in tertiary engineering education. At the end of their first year 86 Swedish undergraduates of electrical engineering and computer science at the Royal Institute of Technology in Stockholm were asked to reflect in writing on the conditions for studying and learning as they perceived them. LÄS MER

 4. 19. Learner support for distance learners A study of six cases of ICT-based distance education institutions in China

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Shuting Gao; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learner support; student support; support services; peer support; learner center; collaborative learning; interaction; motivation; critical thinking; creative thinking; deep learning; higher order learning; group learning; small group work; Community of Inquiry CoI ; ICT-based distance learning; Radio and TV University; distance education; Web-based learning; e-Learning; adult education; higher education; International and Comparative Education; internationell och jämförande pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on learner support in Chinese distance education. It draws a picture of Chinese modern distance education, covering the major issues in the field of learner support, and small group work as peer support. LÄS MER

 5. 20. Dissertatio exhibens causas quibus humanæ mentes motæ literarum studia impensius sectantur. Qvam cum consensu & approbatione ampliss. facultatis philosophicæ in regia academia Upsaliensi, præside ... Claudio Arrhenio ... exercitii gratia publico examini offert Christiernus Bergman Nericius ad diem Martii anno M. DC. LXXI. in auditorio Gustaviano majori

  Detta är en avhandling från Upsaliæ excudit Henricus Curio S. R. M. & Acad. Upsal. bibliopola

  Författare :Claudius Örnhjälm; Uppsala universitet.; [1671]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Learning and scholarship; Education; Education; higher; Motivation in education; Motivation in education; Education; Higher; Education; Learning and scholarship; Bildning; Utbildning; Högskoleutbildning; Studiemotivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER