Sökning: "high intensity lasers"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden high intensity lasers.

 1. 1. Temporal Aspects of High-Intensity Laser-Matter Interactions

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Johan Mauritsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Particle Acceleration; Laser technology; Relativistic Self-Focusing; High-Intensity Lasers; Attosecond Pulses; Pulse Characterization; XUV; High-Order Harmonics; Ultrashort Pulses; Laserteknik; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; Fysicumarkivet A:2003:Mauritsson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Utvecklingen av laserpulser med extremt hög intensitet har försett forskare med ett verktyg som gör det möjligt att studera vad som händer då dessa pulser växelverkar med olika slags materia. Då växelverkan sker med en gas kan till exempel ultrakorta pulser från ultraviolett till röntgenområdet genereras som övertoner till laserpulsen. LÄS MER

 2. 2. Generation of coherent short-wavelength radiation --- High-order harmonics and x-ray lasers

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Tomas Starczewski; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Atomic and molecular physics; short-wavelength radiation; coherence; high-intensity lasers; high-order harmonics; x-ray lasers; Atom- och molekylärfysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den senaste utvecklingen av högintensitetslasrar har gjort det möjligt att studera nya fascinerande områden inom atomfysik. Två fenomen har studerats med Lunds Terawattlaser i intensitetsområdet 1013--1017 W/cm2: förstärkning av den spontana emissionen i plasmor från fasta strålmål och gasstrålmål, samt generering av övertonsstrålning av höga ordningar. LÄS MER

 3. 3. High-Order Harmonics- Characterisation, Optimisation and Applications

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Claire Lyngå; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; high-harmonic generation; VUV spectroscopy; high-power lasers; Atomic and molecular physics; radiative lifetimes; XUV spectroscopy; Atom- och molekylärfysik; Fysicumarkivet A:1999:Lyngå;

  Sammanfattning : Recent advances in laser technology, with the development of extremely short-pulse, high-intensity lasers, have opened doors to new areas in atomic physics. By focusing light from an intense, short-pulse laser into a gas jet, the emission of high-order harmonics of the laser frequency has been studied. LÄS MER

 4. 4. Optimisation and Application of Intense High-Order Harmonic Pulses

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Lena Roos; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Coherent radiation; Optimisation; Multiphoton ionisation; Phase matching; Physics; Fysik; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylärfysik; Laserteknik; Laser technology; High-power lasers; Short pulses; High-order harmonic generation; Short wavelength; Fysicumarkivet A:2001:Roos;

  Sammanfattning : The high-order harmonics that are created in the interaction between an intense laser pulse (around 1014 W/cm2) and a gas medium are studied. The high-order harmonic radiation is a relatively new source of coherent radiation in the short wavelength range. LÄS MER

 5. 5. Optically pumped semiconductor disk lasers for high-power wide wavelength tuning

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Carl Borgentun; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; beam characterization; design; high power; wavelength tuning; Semiconductor laser; gain measurements; vertical-external-cavity surface-emitting laser; optically pumped semiconductor disk laser;

  Sammanfattning : In this work I present and verify a strategy that makes it possible to change the wavelength, or color, of an external cavity semiconductor laser over a very large range. This is achieved by a careful design and thorough optimization of the active component — the gain element of the laser. LÄS MER