Sökning: "hidden curriculum"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden hidden curriculum.

 1. 1. Hysj En kritisk didaktisk relasjonsanalyse av Curriculum Silentium; den skjulte policyen for taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Kjersti Lien Holte; Karlstads universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; risk management; organizational silence; concealment in organizations; loyalty; workplace participation; whistelblowing; resistance; feelgood work; passive aggressive behavior; work related criticism; democracy at work; Hidden curriculum; hidden policy; rituals; voice; organizational behavior; organizational behavior; organizational learning.; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : This study has developed a tool for explaining why employees fail to speak up with regard to work related criticism; there is a hidden policy of silence that teaches employees to remain silent. This hidden policy is here designated as the "Curriculum Silentium" and is described in detail on the basis of empirical and theoretical data. LÄS MER

 2. 2. Teknikämnets gestaltningar En studie av lärares arbete med skolämnet teknik

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Veronica Bjurulf; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work; technology education; enacted and intended curriculum; hidden curriculum; narrative analysis; variation theory; teknikundervisning; manifest- och avsedd läroplan; dold läroplan; narrativ analys; variationsteorin;

  Sammanfattning : Teknikämnets gestaltningar handlar om lärares arbete med skolämnet teknik i den svenska grundskolans senare år (7-9). Studien bygger på intervjuer med fem lärare och på observationer av deras undervisningspraktik. Studien undersöker hur lärare förstår begreppet teknik och skolämnet teknik. LÄS MER

 3. 3. Det godkända fusket Normförhandlingar i gymnasieskolans bedömningspraktiker

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Lars Fonseca; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; academic dishonesty; assessment; cheat; education; hidden curriculum; neoliberalism; new public management; norms; sociology of education; result-oriented management; upper secondary school; Fusk; bedömning; utbildning; dold läroplan; nyliberalism; new public management; normer; utbildningssociologi; mål- och resultatstyrning; gymnasieskola; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Education on behalf of social trust constitutes a central theme in all societies. Different forms of cheating and fraud have a negative impact on the bonds of social trust. LÄS MER

 4. 4. The School and the Animal Other. An ethnography of human-animal relations in education

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Helena Pedersen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; human-animal relations; critical theory; gender theory; postcolonial theory; critical pedagogy; the other ; the discourse of species; boundary work; critical ethnography; socialization; meaning-making practices; social representations; the hidden curriculum; social and cultural reproduction; Human-animal relations; the “other”; social and cultural reproduction.;

  Sammanfattning : How human-animal relations are expressed and negotiated has significance for the situation of animals in society and offers insights that contribute to our understanding of how we organize relations between humans as well. This critical ethnographic investigation is positioned at the intersection of education research and the interdisciplinary area of human-animal studies. LÄS MER

 5. 5. Living Away from Blessings : School Failure as Lived Experience

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för pedagogik

  Författare :Carina Henriksson; Växjö universitet.; [2004]
  Nyckelord :school failure; lived experience; lived experience description.; temporality; spatiality; relationality; cognitive inadequacy; behavioral deficiency; the hidden curriculum; hermeneutic phenomenology; phenomenology of practice; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : This dissertation seeks to unveil and describe students’ experiences of school failure. Traditionally, research in the field has tended to approach school failure from a societal perspective, often construing school failure as a drop-out problem. LÄS MER