Sökning: "heterogenisering"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet heterogenisering.

  1. 1. Läkaryrket i förändring. En studie av den medicinska professionens heterogenisering och könsdifferentiering

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Torgerdur Einarsdóttir; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1997]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER