Sökning: "herrskap"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet herrskap.

  1. 1. Herrskapen och den lokala politiken : Eds socken, ca 1650–1900

    Författare :Joakim Malmström; Jan Lindegren; Margareta Revera; Carin Bergström; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :History; Sweden 1650-1900; parish; church; parish assemblies; local gentry; estates; politics and policies; patriarchalism; commercial farming; Historia; Eds socken; herrskap;

    Sammanfattning : This thesis focuses on the local gentry (herrskapen) in a rural parish, just north of the Swedish capital of Stockholm, in the years 1650–1900. During this period, Sweden was transformed from a traditional agrarian society into an industrial state. LÄS MER