Sökning: "hermodsson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet hermodsson.

 1. 1. Studies on interferon with special reference to its inhibition by parainfluenza virus type 3

  Författare :Svante Hermodsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The patient with unilateral trans-tibial amputation for vascular disease : functional assessments, prognostic factors and cost of prostheses

  Författare :Ylva Hermodsson; Lund Ortopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatologi; orthopaedics; standing balance; amputation; Activities of daily living; functional assessment; costs; mortality; gait; prognostic factors; outcome; prosthetic fitting; vascular disease.; Surgery; Kirurgi; traumatology; ortopedi; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system;

  Sammanfattning : The patient with unilateral trans-tribal amputation for vascular disease. Functional assessments, prognostic factors and cost of prostheses. LÄS MER

 3. 3. Klientdemokrati - vision och verklighet : en studie i fem kommuner

  Författare :Anne Hermodsson; Lennart Nygren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det arkeologiska landskapet : Fornlämningsbild och bebyggelsehistoria i tre uppländska bygder under bronsålder och äldre järnålder

  Författare :Örjan Hermodsson; Frands Herschend; Helena Victor; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Uppland; Bronze Age; Early Iron Age; settlement development; special surveys; ancient remains and monuments; rock carving; cupmark; stone fence; prehistoric land-use; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Archaeological fieldwork provides the basis for a comparative landscape archaeological analysis in the province of Uppland, Sweden. The main object is to interpret the sett-lement development in the Bronze Age and the Early Iron Age. LÄS MER